Kvinnor misstror pensionssystemet

GÄSTKRÖNIKA. Kvinnor misstror i hög utsträckning pensionssystemet. Men ofta handlar det om missuppfattningar och prioriteringar. Därför behövs mer information och kunskap. Men fler kvinnor måste också…

Vart går Europa nu?

Brexit-beslutet med liten marginal lägger grund för stor osäkerhet och blottlägger ett djupt splittrat Storbritannien. Det kommande året kommer utgången av…