Compliance officer, Stockholm

Max Matthiessens regelefterlevnadsfunktion avser nu att förstärka bemanningen och söker därför ytterligare en kollega. Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar för att verksamheten inom gruppens tre tillståndspliktiga finansiella institut bedrivs i enlighet med gällande regler. Gruppen består av Max Matthiessen AB, som är en av Sveriges ledande försäkringsförmedlare, Max Matthiessen Värdepapper AB som är ett värdepappersbolag samt Navigera AB som är en AIF-förvaltare och ett fondbolag.

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar för att säkerställa att de tre tillståndspliktiga bolagens verksamheter bedrivs i enlighet med gällande externa och interna krav. Regelefterlevnadsfunktionen har en stark ställning inom gruppen och rapporterar direkt till såväl vd som styrelse i respektive bolag.

Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Följa upp och kontrollera att verksamheternas interna regelverk och rutiner är lämpliga och effektiva.
• Ge råd och stöd till verksamheterna i frågor som rör regelefterlevnad.
• Omvärldsbevakning och implementering av nya regelverk.

I rollen som Compliance officer får du möjlighet att arbeta med en stor variation av olika, rättsområden, frågor och uppgifter. Genom kollegor inom såväl regelefterlevnadsfunktionen, men också inom den övriga organisationen finns det goda möjligheter att ta del av och att dela med dig av kunskaper och erfarenheter.

Profil
Vi letar efter dig som är utbildad jurist och har cirka två års erfarenhet från finansiell reglering, företrädesvis med inriktning mot försäkring, värdepapper eller fond. Vi tror att du skaffat dig denna erfarenhet från ett finansiellt institut, en konsult- eller advokatbyrå eller från annan relevant arbetsgivare.

För att lyckas i rollen behöver du ha en utbildning inom juridik, en god förmåga att tolka regelverk och förmåga att omsätta dina kunskaper i konkreta åtgärder såsom utbildning och andra uppföljande och kontrollerande aktiviteter Du har ett intresse av såväl regelefterlevnadsarbete som de finansiella marknaderna. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten avses att tillsättas så snart som möjligt. För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Joakim Fick, ansvarig för regelefterlevnad på telefon 08-613 05 18, joakim.fick@maxm.se eller Carina Hopstadius, Personalchef på telefon 08-613 02 72. Sänd din ansökan till carina.hopstadius@maxm.se så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.