Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • Eurozonen: Inflationstakten på 2,0 procent i februari
  • Storbritannien: Bank of England lämnar penningpolitiken oförändrad

New York-börsen avslutade gårdagens handelssession med svagt röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,07 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,16 procent. Sju av elva sektorer inom S&P retirerade och nedgången leddes av samhällsservice- (-1,09%) och sjukvårdssektorn (-0,90%) medan IT- (0,23%) och finanssektorn (0,31%) steg mest. Nedgången inom sjukvårdssektorn kan ses mot bakgrund av att Trump-administrationens senaste budgetutkast innehåller neddragningar på 5,8 miljarder dollar för National Institutes of Health. I onsdags höjde centralbanken Federal Reserve styrräntan från 0,50-0,75 till 0,75-1,00 procent. Marknadens medelprognos pekade mot att Federal Reserve skulle höja räntan och många aktörer hade räknat med att centralbanken även skulle skruva upp prognoserna, vilket centralbanken inte gjorde. Dollarn försvagades under torsdagen medan de amerikanska marknadsräntorna steg. WTI-oljan backade 0,11 USD till 48,75 USD/fatet.

Nu på morgonen är det mestadels röda siffror på de asiatiska börserna. Tokyobörsen är ned drygt 0,35 procent. Shanghaibörsen har backat nästan en procent medan Hong Kong-börsen ligger kring nollstrecket. Japan planerar att skicka sitt största örlogsfartyg till de Sydkinesiska havet vilket skapar spänningar i regionen, enligt nyhetsbyrån Reuters. Ett annat orosmoment är utvecklingen i Nordkorea och idag besöker den amerikanska utrikesministern Rex Tillerson Sydkoreas huvudstad. G20-ländernas finansministrar möts även i Tyskland medan Angela Merkel ska träffa Donald Trump i Washington D.C. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna nedåt. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,07% -0,16% -0,35% -0,97% 0,01%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,31% -0,10% -0,09% -0,17%

Uppgifter per klockan 08:28

Igår publicerades den andra beräkningen av februarisiffran av KPI för Eurozonen, som bekräftade det tidigare flash-estimatet. I januari hoppade inflationstakten upp från 1,1 till 1,8 procent och i februari steg inflationen till 2,0 procent. Uppgången drevs av högre energipriser medan kärninflationen (exkl. energi) steg något försiktigare från 1,1 till 1,2 procent. Rensat ytterligare för mat, alkohol och tobak var inflationen oförändrad på 0,9 procent.

Under torsdagen lämnade även Bank of England räntebesked. Centralbanken lämnade penningpolitiken oförändrad, i linje med marknadens förväntningar. Bank of England lättade på penningpolitiken i början av augusti, efter att utgången i Brexit-omröstningen chockade marknaderna. Centralbanken sänkte styrräntan till 0,25 procent, efter att den legat oförändrad på 0,5 procent sedan 2009. Bank of England utökade även stödköpen av statsobligationer med 60 miljarder pund. Sedan dess har Bank of England avvaktat.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.