Närmar vi oss slutet på börsuppgången?

Efter sju, snart åtta, år av stigande aktiemarknader är det naturligt att ställa sig frågan om vi har det bästa bakom oss och vad som nu väntar framöver?

En titt på historiken visar enligt den amerikanska förvaltaren First Trust att den genomsnittliga bull-marknaden, eller uppgångsfasen, varar i 8,9 år och har en sammanlagd avkastning på 243,8 procent i snitt. På motsvarande vis har den typiska nedgångsfasen varat i 1,3 år med en negativ totalavkastning om 41 procent. Siffrorna är baserade på statistik över S&P 500 och sträcker sig tillbaka till 1926. Den enkla analysen, baserat på historiken, bör därmed indikera vidare uppgång i den nuvarande marknaden allt annat lika. Men det hela är självklart inte så enkelt.

Det som i grunden driver utvecklingen i aktiemarknaden är den underliggande vinsttillväxten, hur den inhemska och globala ekonomin presterar och hur det i sin tur påverkar framtida bolagsvinster, dvs. rent fundamentala parametrar. Marknadens rörelser påverkas även av sentimentsfaktorer, generell tillgång till likviditet och alternativinvesteringar och så vidare. Historiken indikerar att en uppgångsfas inte slutar av sig själv utan att det är en konjunkturnedgång som avslutar uppgången, vilken i sin tur uppstår på grund av externa chocker i ekonomin. Alla recessioner och efterföljande nedgångsfaser i marknaderna har haft specifika katalysatorer, må det vara oljekrisen under 70-talet, teknologibubblan vid millennieskiftet eller finanskrisen nu senast, som har lett till att konsumtionen avtagit, bolagsvinsterna fallit och arbetsmarknaden försämrats.

De utlösande katalysatorerna är självklart svåra att förutspå. De tenderar att ske fort och när marknaderna korrigerar är det snarare köp- än säljläge, vilket ofta går emot magkänslan hos den gemene investeraren. Men frågan man kan ställa sig är var i konjunkturen vi befinner oss och därmed hur börsutvecklingen kan komma att se ut framöver. Att ekonomin befinner sig i den senare delen av cykeln är det nog få som argumenterar mot. Stora delar av den konjunkturella återhämtningen har dock varit artificiellt stimulerad via centralbankerna och det är kanske först under det senaste halvåret som vi upplevt en positiv estimatrevidering av kommande bolagsvinster, något som därmed kan driva marknaderna vidare. De senaste årens uppgång har också varit mer ifrågasatt och utvecklingstakten har stannat av, vilket bör indikera att den ”roligare” delen av uppgångsfasen är över. Vi kan vänta oss en försiktigare marknad framöver om än positiv så under högre volatilitet. Det faktum att aktiemarknadernas uppgång allt sedan finanskrisen främst har varit driven av centralbanksstimulanser har också gjort denna bull-marknad till en av de mest ”avskydda”, vilket paradoxalt nog har förlängt uppgången då investerare inte har blivit överoptimistiska och därmed inte skapat generella bubblor i marknaderna.

Kommer då aktiemarknaderna vända ner inom en snar framtid? Korrigeringar kommer alltid men om det är den stora nedgången som kommer är vanskligt att svara på. Då är det bättre att ha viss likviditet i portföljen för att kunna utnyttja eventuella fall. I skrivande stund talar det mesta fortsatt för aktier givet en stabil makroutveckling och en generellt positiv vinsttillväxt även om värderingarna är ganska höga. Det finns alltså små marginaler för besvikelser.