Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • Eurozonen: KPI, kl. 11:00

New York-börsen avslutade gårdagens handelssession med röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,55 procent medan det bredare indexet S&P500 sjönk 0,29 procent. Rapportsäsongen fortsatte under gårdagen. Investmentbanken Goldman Sachs släppte en svag rapport medan Bank of America slog förväntningarna. Netflix rapporterade starkare lönsamhet men bolagets prognoser nådde inte upp till förväntningarna. Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson rapporterade mixade siffror, vilket marknaden tolkade negativ. Sex av elva sektorindex inom S&P backade och nedgången leddes av finans- (-0,83%), energi- (-0,87%) och sjukvårdssektorn (-1,01%).

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen strax över nollstrecket medan de kinesiska marknaderna är ned. Den senaste tiden har de geopolitiska spänningarna ökat i regionen, drivet av vapenskrammel från Nordkorea. Under helgen genomförde Nordkorea ett misslyckat missiltest och under en parad visade man även upp nya missiltyper, som befaras ha längre räckvidd. USA:s vicepresident Mike Pence besökte under måndagen den demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea. Pence sade att USA:s ”strategiska tålamod” är slut och att USA är redo att vida alla typer av åtgärder. Idag åker vice presidenten vidare till Japan.

I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna nedåt. Igår meddelade Storbritanniens premiärminister Theresa May att hon vill hålla nyval den 8 juni. För att nyvalet ska kunna hållas krävs att en majoritet i underhuset stödjer förslaget, vilket parlamentet förväntas rösta om idag. Beskedet kan ses mot bakgrund av oppositionspartiernas motstånd mot regeringens Brexit-planer. Marknaden inväntar även det franska presidentvalets första valrunda på söndag. Marine Le Pen, ledaren för det EU-skeptiska och högerpopulistiska partiet Front National, ser ut att kunna bli en av slutkandidaterna inför den andra valrundan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,55% -0,29%  0,07%  -1,00%  -0,54%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 -0,17%  -0,02%  -0,51%  -0,30%

Uppgifter per klockan 08:21

Klockan 11:00 publicerar Eurostat den slutgiltiga inflationssiffran för mars. Det tidigare flash-estimatet indikerade att inflationstakten sjönk från 2,0 till 1,5 procent i Eurozonen medan kärninflationen (exklusive energi) backade från 1,2 till 0,9 procent. Rensat ytterligare för mat, alkohol och tobak låg inflationstakten på 0,7 procent.

Veckan avslutas med flash-PMI för Eurozonen på fredag. Föregående månad steg indikatorn från 55,4 till 56,2 enheter. Nivåer över/under 50 indikerar att aktiviteten i ekonomin ökar/minskar.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.