Långt liv eller roligt liv? Går hälsotrenden för långt?

Försäkringsbranschen har snabbt hakat på den blomstrande hälsotrenden och försöker locka kunderna till att leva ett mer hälsosamt liv. Kan man belöna en livsstil och vilka blir konsekvenserna på sikt? Dessa frågor diskuterades i Almedalen på Max Matthiessens frukostseminarium under fredagsmorgonen. Du kan se hela debatten på SVT Play.

Du kan också lyssna på en kortare intervju med Eva Fernvall, chef för samhällsrelationer på Apoteket.