En månad präglad av osäkerhet

Placeringsutsikter november 2017 November månad har varit präglad av ett mer avvaktande marknadsklimat, där framför allt Stockholmsbörsen har handlat på den svaga sidan med ett tapp om 4 procent i skrivande stund. Nedgången beror till stor del på den svaga utvecklingen för banksektorn i spåren av sättningen inom bostadsmarknaden vilket vi skrev om i föregående…

Läs mer

Kvinnor misstror pensionssystemet

GÄSTKRÖNIKA. Kvinnor misstror i hög utsträckning pensionssystemet. Men ofta handlar det om missuppfattningar och prioriteringar. Därför behövs mer information och kunskap. Men fler kvinnor måste också…