Vart går Europa nu?

Brexit-beslutet med liten marginal lägger grund för stor osäkerhet och blottlägger ett djupt splittrat Storbritannien. Det kommande året kommer utgången av…