Utbildningarna med låg antagningspoäng och hög medellön

Fredagen den 15 april är sista anmälningsdagen för höstterminens utbildningar på svenska högskolor och universitet. Max Matthiessen har för tredje året i rad rankat vilka yrken som har högst genomsnittlig månadslön i relation till hur enkelt det är att komma in på utbildningen. 

UtbildningInför sista anmälningsdagen för höstterminens utbildningar på svenska högskolor och universitet har rådgivningsföretaget Max Matthiessen jämfört 30 olika utbildningar/yrken utifrån antagningspoäng och medellöner. Rankingen utgår från relationen mellan antagningspoängen för höstterminen föregående år och medellönen enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste uppgifter från 2014. Högst upp i rankingen finns de yrken som har högst genomsnittlig månadslön i relation till hur enkelt det är att komma in på utbildningen.

Yrkesvalet och den kommande lönen är en faktor som har stor betydelse för den framtida pensionen. Beloppet i det orange kuvertet avspeglar inkomsten och hur länge individen arbetat. Storleken på pensionen beror på inkomsterna under hela yrkeslivet. Om man vill gå i pension vid 65 års ålder är det därför viktigt att komma ut i arbetslivet i tid, annars får man arbeta längre upp i åren för att nå tillräcklig pension.

– Valet av utbildning är inte bara en fråga om vad du tänkt dig att jobba med på kort sikt, utan också en fråga om din ekonomiska trygghet på lång sikt. Ett långt arbetsliv med ett attraktivt yrke och en bra löneutveckling är det bästa för pensionen utöver hälsan, säger Kaj Elfgren, analytiker på Max Matthiessen, som jämfört 30 olika utbildningar utifrån antagningspoäng och medellöner.

Matematikerna toppar listan för det tredje året i rad och det är utbildningsprogrammet vars yrkesgrupp har den högsta genomsnittliga månadslönen i förhållande till antagningspoängen. Matematikerna hade 2014 en genomsnittlig månadslön på 57 600 kr, vilket är den nästa högsta i undersökningen. Medelantagningspoängen till matematikerutbildningarna minskade till ett gymnasiebetygssnitt på 15,96 från 16,48. Tröskeln till matematikutbildningen var emellertid, i praktiken, lägre än vad antagningspoängen antyder. Då inte tillräckligt många sökte utbildningen var det ingen konkurrens om platserna på ett flertal lärosäten. Med andra ord blev alla med behörighet som sökte utbildningarna antagna.

– Vid flera lärosäten blev samtliga sökande med behörighet antagna till matematikerutbildningarna. Så i praktiken var tröskeln ännu lägre eftersom inte tillräckligt många sökte utbildningen. Alla kom förvisso in men utmaningen är kanske snarare att ta sig igenom matematikutbildningen, säger Kaj Elfgren.

Läkarna har den högsta genomsnittliga månadslönen i undersökningen med 61 900 kr. Läkarutbildningarna har dock även den högsta medelantagningspoängen, vilket leder till en andra plats på rankingen. Av de sökande till läkarutbildningen är det endast 2,0 procent som blir antagna. Därefter är det psykologutbildningen följt av jurist- och arkitektutbildningen som är svårast att komma in på. Till tandläkarutbildningarna var det dock ännu större tryck, endast 1,8 procent av de sökande fick en plats på utbildningen.

Längst ned på listan hittar vi fysioterapeuterna (tidigare benämning: sjukgymnast). Fysioterapeututbildningen är populär, hösten 2015 blev 157 (206) personer antagna och 2954 (3100) sattes på reservplats. Antagningsgraden var därmed endast 2,53 procent. Hög antagningspoäng i kombination med en relativt låg genomsnittlig månadslön på 28 800 kr förklarar bottenplaceringen.

– Trots en relativt låg medellön lockar fysioterapeututbildningarna många sökande. Det höga söktrycket kanske kan förklaras av att det är ett yrke med relativt positiva konnotationer vilka väger upp de ekonomiska aspekterna, säger Kaj Elfgren.

Undersökningen genomfördes även 2014 och 2015. I samband med den senaste publiceringen av lönestatistiken uppdaterade SCB yrkeskategorierna, vilket innebär att det i vissa fall kan vara missvisande att jämföra resultatet med tidigare år. Överlag har de flesta yrken/utbildningar dock rört sig lite inom rankingen, nio av yrkena hade en oförändrad placering medan fem respektive sju yrken/utbildningar rörde sig en respektive två placeringar på rankingen. Apotekarna sjönk fem placeringar vilket förklaras av en lägre genomsnittlig månadslön. Prästyrket sjönk till sjätteplats efter att ha legat på en andraplats de två föregående åren, vilket förklaras av både lägre månadslön och högre medelpoäng.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Aronsson
Analyschef
Max Matthiessen
08-613 03 87

Max Matthiessens utbildningsrakning 2016, se tabell nedan. 
För detaljerad information om antagningspoäng och lönestatistik, klicka här.

2016 2015 2014
1 1 1 Matematiker
2 4 5 Läkare
3 3 3 Kemist
4 5 4 Systemvetare
5 7 10 Ekonom
6 2 2 Präst
7 9 8 Civilingenjör
8 11 9 Biolog
9 6 6 Statistiker
10 8 7 Geolog
11 10 12 Jurist
12 12 14 Tandläkare
13 16 13 Bibliotekarie
14 18 20 Gymnasielärare
15 19 19 Veterinär
16 14 16 Lantmästare
17 15 17 Receptarie
18 13 15 Apotekare
19 17 18 Grundskolelärare
20 20 22 Röntgensjuksköterska
21 22 24 Sjuksköterska
22 24 25 Förskollärare
23 23 23 Arkitekt
24 21 21 Biomedicinsk
25 25 27 Psykolog
26 26 26 Arbetsterapeut
27 27 11 Meteorolog
28 29 28 Tandhygienist
29 28 29 Logoped
30 30 30 Fysioterapeut