Fredrik Reinfeldt blir styrelseledamot och seniorrådgivare inom Max Matthiessen

mm_flag_2016.jpgFredrik Reinfeldt och Max Matthiessen har haft ett givande samarbete under det senaste året. För att vidareutveckla samarbetet blir Fredrik Reinfeldt nu styrelseledamot och seniorrådgivare inom Max Matthiessenkoncernen. 

Styrelseuppdraget och rollen som seniorrådgivare innebär bland annat att Fredrik Reinfeldt kommer vara delaktig i arbetet med att utveckla Max Matthiessens globala samspel med huvudägaren Willis Towers Watson. Fredrik Reinfeldt kommer även att involveras i andra frågor som står högt på Max Matthiessens agenda, som digitalisering och breddning av kunderbjudandet.

– Jag har haft ett antal uppdrag för Max Matthiessen under det senaste året vilket har varit givande för bägge parter. Vi har därför beslutat oss för att ta aktiviteterna ett steg vidare och formalisera samarbetet, säger Fredrik Reinfeldt och fortsätter:

– Frågor kring försäkringar, hälsa och pension har framöver en hög samhällsrelevans och samspelet mellan politik, företag och individ är betydelsefullt. Detta är angelägna framtidsfrågor för svenska företag och deras medarbetare. Jag ser fram mot att bistå i arbetet med att vidareutveckla Max Matthiessens verksamhet för att möta framtidens behov.

– Med sin erfarenhet av samhällsutvecklings- och välfärdsfrågor kommer Fredrik Reinfeldt att tillföra värdefull kompetens till våra kunder och till företaget, säger Christoffer Folkebo, vd och koncernchef för Max Matthiessen.

Max Matthiessen är organiserat i affärsområdena Liv&Pension, Sak samt Kapital&Investering i syfte att tillgodose kundföretagens totala behov inom försäkring, pensions- och hälsorelaterade lösningar. Ökande digitala investeringar bidrar idag till att stärka den marknadsledande positionen i Norden. Max Matthiessen och Willis Towers Watson har 1 250 medarbetare i Norden och cirka 40 000 medarbetare globalt.