Pensionsfällan många missar

Många pensionärer blir överraskade när pensionen sänks kraftigt efter fem–tio år. Alla är inte medvetna om konsekvenserna av att plocka ut tjänstepensionen på kort tid, och många missar att göra ett aktivt val som passar just dem, påpekar Max Matthiessens experter.

Flera undersökningar har visat att många svenskar oroar sig för att pensionen inte ska räcka att leva på. Samtidigt är det många som – medvetet eller omedvetet – ”väljer” att plocka ut sin tjänstepension på kort tid. Det betyder mer i plånboken i fem eller tio år, men sedan betydligt mindre.

AMF:s trygghetsekonom Dan Adolphson ser, enligt TT, en motsägelse i hur människor tänker och agerar kring sin pension. – Jag tror inte alla är medvetna om konsekvenserna av de val man gör. Vi har 70-åringar som ringer till oss och undrar varför de plötsligt inte får några pengar.

Patrik Teinmark, finansiell rådgivare på Max Matthiessen, menar att många av de som undrar vart pengarna tog vägen inte har gjort något val överhuvudtaget.
– De har kanske inte satt sig in i den information som försäkringsbolagen skickar ut några månader innan det är dags att gå i pension.

Många tjänstepensioner ger nämligen möjlighet till livsvarig utbetalning, för de som väljer detta, men inte alla. Det ser olika ut för olika kollektivavtalsgrupper .
– Poängen är att utbetalningstiden ska vara ett aktivt val och inget som ”bara händer”. Våra kunder är väl medvetna om vilka val de kan göra och har möjlighet att fatta beslut om utbetalningstid som grundar sig på deras livsstil, preferenser och hälsa, säger Patrik Teinmark.

Blandade preferenser
Att vilja ha mer pengar att leva på som nybliven pensionär, då man kanske är pigg och orkar mer, kan för vissa vara ett rationellt skäl till att välja ett tidsbegränsat uttag. I en undersökning från Novus svarade också mer än en tredjedel av de tillfrågade att de vill ha ett större månadsbelopp under kortare tid, medan ungefär var tionde vill ha ut allt på en gång. Fyra av tio vill hellre ha ett mindre belopp i månaden så länge de lever.

Patrik Teinmark medger att många tycker det är ett plus att få lite extra under de första fem åren, men att det är lätt att förbise ändrade behov längre fram.
– Du kanske har ett större behov av att köpa tjänster inom vård och omsorg när du blir äldre och orkar mindre, vilket blir svårare om pensionsinkomsterna sjunker. Kanske städhjälp är den form av ”lyx” du prioriterar när du är 75. Ofta kanske man också bor billigare så länge man bor kvar i villan, som kanske är färdigamorterad, men om och när du senare i livet vill flytta till ett särskilt boende stiger utgifterna. Då kan det vara ett plus att inte ha gjort av med alla pengar på resor som nybliven och pigg pensionär.

När väljer man utbetalningstid för tjänstepensionsförsäkringen?
I samband med det första utbetalningstillfället kan man normalt aktivt välja en annan utbetalningstid – tio, tjugo år eller kanske livsvarigt, säger Patrik Teinmark.

Skatt, efterlevandeskydd och risknivå
Vilken nivå på pensionsutbetalningarna man ska välja de första fem åren beror även på skatteaspekten, menar han.

– Se över dina pensionsförsäkringar och hur mycket de ger sammanlagt. Kanske summerar utbetalningarna till så mycket under de första fem åren att du hamnar ovanför brytpunkten för statlig inkomstskatt, och då finns det förstås pengar att tjäna på att fördela utbetalningarna under en längre tidsperiod, säg, tio år.

Hur ska man tänka om man har många olika påsar med pensionspengar, från allmän pension till tjänstepension och privata försäkringar. Vad ska man ta ut först?
– Börja med att ta ut de pensioner och försäkringar som saknar efterlevandeskydd. Om något händer dig tillfaller pensionskapitalet samtliga pensionssparare och inte din familj.
En annan aspekt att ta hänsyn till är vilken risknivå placeringarna har, menar Patrik Teinmark.
– Ofta väljer man att minska risken i pensionsportföljen när utbetalningstiden närmar sig. Därmed inte sagt att man ska undvika all risk bara för att man fyllt 65. Förhoppningsvis lever du i minst 20 år till, och då spelar avkastningen fortfarande stor roll. Kapitalet urholkas om du inte uppnår någon tillväxt alls.

Patrik Teinmark och hans kollegor hjälper sina kunder komma fram till i vilken ordning de ska ta ut de olika pensionsförsäkringarna, över hur lång tid, och om de eventuellt bör placera om kapitalet i någon eller några av dem.
– Alltsammans landar i en kalkyl med beräknade sammanlagda månadsinkomster under många år framåt. Detta kan kunderna även simulera själva via ett redskap som heter Privattjänsten och finns på Max Matthiessens hemsida. Där kan man själv testa olika betalningstider och vilka beräknade belopp dessa resulterar i, avslutar Patrik Teinmark.