Småföretagare riskerar att bli fattigpensionärer

annikaKRÖNIKA. Allt färre småföretagare sätter av pengar till egen och anställdas tjänstepension. Det är en oroande utveckling. I sommar har vi fått två stora undersökningar som båda visar hur få småföretagare det är som gör avsättningar till tjänstepension.

Den ena undersökningen kommer från Länsförsäkringar som undersökt småföretagares pensionssparande baserat på SCB-statistik för företag med en personalkostnad på minst 100 000 kronor per år eller, för enskild firma, detsamma i överskott. Dessutom har 1 000 företag med upp till 20 anställda intervjuats.

Intervjuerna visar att nästan vart tredje företag saknar tjänstepension för ägare och anställda. Och i unga branscher som IT och kommunikation är det ännu värre. Bäst på pensioner är tillverkningsindustrin.

Trenden går tyvärr åt fel håll. För sex år sedan var det 70 procent som satte av till tjänstepensioner, i dag är det 66 procent. Det är också stora regionala skillnader. I Stockholms län är det bara 44 procent av alla företag som sätter av till pension. Men i Norrbotten är det 80 procent.

Den andra undersökningen kommer från Swedbank som tillsammans med Sifo tillfrågat 1 000 företagare som inte har några anställda. Drygt hälften, 53 procent, har ett sparande avsett för sin framtida pension. Ungefär hälften av dessa företagare har sparandet i en tjänstepension eller i en pensionsförsäkring. Resten sparar i andra former. En av fyra med enskild firma säger sig inte ha råd. Motsvarande bland dem med aktiebolag är 11 procent.

Det handlar förstås också om att kunna ta betalt. När jag för många år sedan höll kurser i företagande för arbetslösa kulturarbetare lärde jag mig hur svårt det är att ta betalt om du vill arbeta med något du verkligen brinner för och där konkurrensen är benhård.

Andra som inte har råd kan tillhöra den stora skara som lämnat anställningar för att sälja tjänster till en tidigare arbetsgivare. Konsultarvodet baseras på tidigare bruttolön och semesterersättning. Men kostnader som tjänstepension, försäkringar, utrustning, hälsovård och annat ”glöms” kanske bort av den forna arbetsgivaren som blivit tjänsteköpare. Många blir helt enkelt lurade in i företagandet och blir förlorare.

Då och då har jag också mött ren okunskap, framför allt hos en del människor som har enskild firma utan anställda. De tror att den borttagna avdragsrätten även gäller dem och vet inte att de fortfarande kan göra pensionsavsättningar och få avdrag. Här har ofta bankers och försäkringsbolags information varit bristfällig.

En väg till bättre pensioner för småföretagare går via dem som är anställda. En enkel åtgärd, som ett fåtal arbetsgivare redan praktiserar, är att sätta ut på lönebeskedet hur stort belopp som satts av till tjänstepension. Och givetvis borde både fack och arbetsgivare skryta mer om tjänstepensioner. Varför står det så sällan om pensionsförmåner i platsannonser?

Den dag en del av dem startar eget finns den viktiga insikten att också räkna med avsättningar till pension. Dessutom måste alla som hjälper nystartade företag – som Almi, Nyföretagarcentrum, banker och fackens småföretagssektioner – ta tag i pensionsfrågan.

Kollektivavtal har i många kretsar en dålig klang. I mitt tycke beror det ofta på ren okunskap men i vissa fall kan det handla om att avtalet inte passar för verksamheten. Företagarna har tagit ett bra initiativ för att få med småföretagare med anställda men utan kollektivavtal. I Företagarnas ansvarskod förbinder sig företagaren att ge de anställda goda villkor, bland annat genom ett trygghetspaket som ger skydd när det gäller sjukdom, arbetsskada, liv och avsättning till tjänstepensionen.

Tyvärr är många småföretagare också i branscher där det är helt fel att prata om pensioner. Där ska i stället signaleras ungt och odödligt. Höga löner är okej men pensionsavsättningar går bort. Nu gäller det att bryta trenden. Det är dags att alla småföretagare känner till och får möjlighet att ge både sig själva och sina anställda en bra pension. Småföretagare får inte bli morgondagens fattigpensionärer.

Annika Creutzer

Ekonomijournalist, nationalekonom och folkbildare. Medverkar ofta i medierna, är bland annat privatekonomisk expert i P1:s Plånboken.