Väntar en ny världsordning med Trump?

Fotograf: Peter KnutsonKänslan från Brexit-omröstningen på midsommarafton var sig lik. Vi gick till sängs med besked om ett väntat valutfall och vaknade på morgonen med det motsatta. Opinionsinstituten missade den stora mobilisering som bar fram Donald Trump, framförallt i de traditionellt starka områdena för Demokraterna i Midwest. Arga och många gånger lågutbildade vita arbetare röstade på Republikanerna och Trump. Samma väljargrupp som i norra England avgjorde folkomröstningen i Storbritannien i juni till fördel för Leave.

Valutfallet i USA har gett en omfattande maktställning till det Republikanska partiet. Det tar nu över i Vita huset, samtidigt som de behåller sin majoritet i såväl senaten som representanthuset. Republikanerna dominerar också vad gäller antalet guvernörer i USA:s delstater. De kan nu också använda sin nya ställning för att styra över tillsättningen av den vakanta platsen i USA:s Högsta domstol, något som väntas svänga över domstolen till en republikansk majoritet.

Det är fortsatt oklart vilket republikanskt parti som väljarna har gett makten. Stora delar av de etablerade företrädarna för partiet har mer eller mindre aktivt vänt Donald Trump ryggen. Familjen Bush, med de två tidigare republikanska presidenterna George H och George W, uppgav i intervjuer att de inte ens röstat på Trump. Vad händer nu med alla de gentemot Trump negativa republikanerna? Kommer de att rensas ut, likt hur vi har sett ske i Labourpartiet i Storbritannien under deras nye kontroversielle ledare Jeremy Corbyn, eller kommer Trump att försonas med dem? Vilka blir det som egentligen styr partiet, förutom familjen Trump, och i vilken riktning? Vi har nu veckor fram till installationen av Trump som president i januari där många av dessa frågor kommer att stå i fokus.

Vilken påverkan har valet av Trump på Europa och Sverige? Omfattande är det enkla svaret, givet den särställning som USA har i världen och den omfattande makt som nu ligger i händerna på Trump och hans parti. Det är framförallt tre områden som är särskilt viktiga att följa.

  1. Vad gör han med förutsättningarna för handel i världen? Republikanerna har traditionellt varit det mer frihandelsvänliga partiet i USA. Trump har svängt över till att bli den mest kritiska rösten mot fri och öppen handel. Det är oklart hur omfattande handelsrestriktioner han nu är beredd att sätta in. Han har talat om ett regelrätt handelskrig mot Kina bland annat. När handeln i världen får sämre förutsättningar, drabbar det små öppna ekonomier som Sverige särskilt mycket.
  2. Vilken utrikespolitik kommer att föras? Trump har ifrågasatt hela den världsordning som kom på plats efter andra världskriget under president Harry S Trumans tid. USA etablerades inte minst via Marshall hjälpen som en garant för utveckling och till stöd för demokrati över världen. Världen skulle byggas med fri och öppen handel, och flera internationella samarbeten som IMF, Världsbanken, FN och NATO skulle garantera fred, säkerhet och utveckling. Trump har ifrågasatt värdet av det mesta av detta, och istället förespråkat en isolering av USA från resten av världen, tongångar som inte hörts lika tydligt på det sättet sedan 1930-talet i USA. Av särskild vikt blir hur en Trumpadministration hanterar det känsliga läget i mellanöstern. Det kommer avgöra vilket migrationstryck som Europa kommer att uppleva kommande år.
  3. Trump har föreslagit mycket omfattande och ofinansierade skattesänkningar. Han har samtidigt föreslagit stora utgiftsökningar på bland annat försvar och infrastruktur. Hur ska det finansieras? Eller ska USA ånyo plågas av enorma budgetunderskott och växande statsskuld. Det vägval han och republikanerna gör kommer att påverka hela världsekonomin, också i Sverige.

Valet av Trump var oväntat och oönskat av många. Många frågor om vad han kommer att betyda för USA och världen är fortsatt oklara. I bästa fall är vår oro överdriven och den positiva utvecklingen i andra delar av världsekonomin kommer bära oss framåt. I värsta fall är detta början på en mer allvarlig nedgång och förändring av USA:s roll i världen. Än vet vi inte.

Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt är seniorrådgivare inom Max Matthiessen. Här kan du läsa mer om hans uppdrag inom Max Matthiessen-koncernen.