Marknadsinformation: Navigeras fonder i premiepensionssystemet får nya förvaltningsstrategier

Navigera utvärderar löpande sina fonder och förvaltningsstrategier. De två senaste årens börsklimat har bidragit till ett sämre förvaltningsresultat vilket medför ett behov av att vidareutveckla strategierna i fonderna som finns i premiepensionssystemet. Bolaget passar samtidigt på att göra en översyn av förvaltningsavgifterna.

Ändringarna innebär att två av fonderna ska uppnå sina investeringsmål genom att ta taktiska över- och undervikter i regioner och branscher. Den tredje fonden kommer att ta taktiska över- och undervikter i olika regioner, aktier och räntor. Den 6 oktober 2016 lämnades en ansökan om ändring av fondbestämmelser in till Finansinspektionen som godkände de ändrade fondbestämmelserna den 2 februari 2017. Ändringarna träder i kraft den 20 februari 2017.

I samband med genomförandet av de nya förvaltningsstrategierna byter också fonderna namn. De tidigare benämnda fonderna Navigera Aktie, Navigera Balans och Navigera Tillväxt kommer att namnändras till Strategi Världen, Strategi Bevara och Strategi Tillväxt.

Fonderna utanför premiepensionssystemet berörs inte av denna förändring.

Mer information om ändringarna kommer att finnas tillgängligt på www.navigera.se inom kort.