Vattenfall går in i Max Matthiessens storkundsupphandling

Vattenfall gick i somras ut i en upphandling av tjänstepensionslösningar för sina anställda. I takt med nya regler, compliance och fortsatt prispress inom försäkrings- och pensionsområdet, valde Vattenfall under 2016 års upphandling att frångå sin egna plan för att istället ingå i en förmedlarupphandlad plan som speglar det Vattenfall en gång startade.

– Vattenfall har varit en föregångare i branschen under många år då man tidigt valde att separera sparande, risk och rådgivning. Vi på Max Matthiessen har arbetat med Vattenfall som rådgivare och administratör under flera år och det känns fantastiskt roligt att vi nu får möjlighet att ta samarbetet till nästa nivå när de väljer att gå in i konceptet Max Storkund, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen.

Upphandlingen omfattar följande områden:

  • Upphandlad pensions- och försäkringsplan för alternativa pensionslösningar (tiotaggare) och löneväxling
  • Arvoderad rådgivning till berörda medarbetare
  • Samfakturering via premiecentral
  • Outsourcing av pensionsadministration
  • Möjlighet till digital rådgivningstjänst för övriga medarbetare

– Med den volym och kompetens Max Matthiessen har kring upphandling är det svårt för oss som en enskild organisation att upphandla försäkrings- och pensionslösningar till lika konkurrenskraftiga villkor och avgifter, meddelar Tiina Wallén, Category Manager, HR related services, på Vattenfall. Vi är mycket nöjda med den lösning vi har kommit fram till som innebär att våra medarbetare får hög service till attraktiva villkor, fortsätter hon.

Vattenfall omfattas av ITP och har sedan år 2000 haft en direktupphandlad pensionsplan för alternativa pensionslösningar (tiotaggare) och löneväxling. Vattenfall ingår nu i Max Matthiessens upphandlade plan för Sveriges största arbetsgivare, Max Storkund.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Pantzar Waage, COO, Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
E-post: eva.pantzar.waage@maxm.se