Februari 2013: Livförsäkringsnyheter i korthet

43 procent av tidigare lön i pension. En undersökning av Collectum visar att den allmänna pensionen blir 43 procent av den tidigare inkomsten i genomsnitt för riket som helhet. Trenden för den allmänna pensionens andel av tidigare inkomst är nedåtgående och tjänstepensionens betydelse ökar alltmer för individen. Stockholm har lägst andel allmän pension av tidigare inkomst med 40 procent. Högst andel har Gotland med 49 procent.

14 bolag har lämnat offert till nya ITP.  Inför den nya ITP-upphandlingen i år har 14 olika försäkringsbolag lämnat offerter. Offerter har kommit in från 12 fondlivbolag och 5 tradlivbolag, vissa bolag har lämnat offerter för både fond- och tradförsäkring. Den 22 februari ska det vara klart vilka bolag som kommer med i den nya ITP-planen. Cirka fem bolag inom både fondliv och tradliv kommer att väljas ut. Ett av tradbolagen kommer att bli förvalsalternativ. Den nya upphandlingen kommer att träda i kraft den 1 juli i år.

Pensionärsorganisationer vill förändra pensionssystemet. Fem nationella pensionärsorganisationer har lämnat över en rapport om hur det nuvarande pensionssystemet kan förbättras till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Rapporten är kritisk mot att pensionen inte följer löneutvecklingen och föreslår att dagens broms i systemet tas bort. Intresseorganisationerna menar att pensionen kommer att bli en viktig valfråga nästa år.

Fler svenskar oroade för sin pension.  I en undersökning beställd av Nordea uppger 40 procent av de tillfrågade att de är oroliga för sin pension, en klar ökning mot fjolårets siffra på 29 procent. Mest oroade för pensionen är personer i åldrar mellan 54 och 65 år.

Vid frågor, var god maila mmanalys@maxm.se eller ring på telefon 08-613 02 00.

Utgiven av Max Matthiessen Värdepapper AB.