8 av 10 företag betalar för hög ränta

Efter finanskrisen 2008 började bankerna höja räntorna för företagslån med de nya regelkraven som motivering. Tommy Furland, som är en av grundarna bakom Fundcurve, fick i sin roll som revisor ofta frågan från klienter vad som är en rimlig ränta för just deras företag. Där väcktes idén bakom Fundcurve.

– Alla företag har behov av att med jämna mellanrum se över sina räntevillkor och skälet är enkelt, säger Tommy Furland och fortsätter: De flesta upplever att räntan på finansieringen från banken är rörlig oavsett om det handlar om en checkräkningskredit eller ett lån, men när det kommer till företag finns inga rörliga räntor. En ränta som är motiverad idag är därför inte automatiskt motiverad efter att exempelvis Riksbanken sänkt reporäntan eller företagets nyckeltal förbättrats.

Tommy menar att en naturlig följd av att företagens räntor inte är fullt rörliga är att bankerna tjänar mycket pengar på finansieringen av framförallt små och medelstora företag. Men problemet är inte skapat av bankerna utan av företagen själva eftersom få företag konkurrensutsätter sin bank. Flertalet betalar den ränta de accepterar och inte den ränta de förtjänar trots att företagens räntor kan förhandlas och justeras vilken dag som helst.

Fundcurve hjälper företag att komma fram till vilka räntevillkor de förtjänar idag och hur de ska gå tillväga för att motivera villkoren gentemot banken. Fundcurves analyser av 400 företags räntevillkor visar att 8 av 10 företag betalar för hög ränta. I snitt betalar de 1,34 procent mer än vad de borde.

– Genom en ränteanalys räknar vi ut vad som är en motiverad ränta för varje unikt företag. Eftersom vi använder samma logik som banken när vi räknar ut räntan är den jämförbar med den ränta som företaget faktiskt betalar, konstaterar Erik Öberg, affärsutvecklare på Fundcurve.

Och företagets beräkningar har visat sig vara mycket effektiva. Erik hävdar att bankerna nästan helt utan undantag sänker räntan i enlighet med förhandlingsunderlaget, och ofta till och med mer än vad underlaget visar.