Veckobetraktelser

Fed försiktigare än väntat

  • Populismens frammarsch tog en paus i veckan
  • Centralbankerna har dominerat nyhetsflödet

Vi lägger en händelserik vecka bakom oss präglad av framför allt den amerikanska centralbanken, men även till viss del av det holländska valet. Aktier har generellt stärkts, amerikanska räntor har handlat ned medan den tyska räntan, om något, har stärkts marginellt. Tillväxtmarknaderna fortsätter att handla positivt som en följd av den avtagande styrkan i dollarn, vilket även gynnar råvarukollektivet. Till skillnad från föregående vecka har oljepriset handlat betydligt mer stabilt, stärkt av dollarutvecklingen men också av sjunkande oljelager i USA under veckan samt energiorganet IEAs uttalanden kring kommande underskott i lagren givet att OPEC fortsätter begränsa produktionen i enlighet med tidigare överenskomna avtal.

Det holländska valet, som hade det högsta valdeltagandet på 30 år, gick av stapeln under onsdagen. De populistiska vindarna verkar ha mojnat för tillfället i och med att Geert Wilders och Frihetspartiets framgång uteblev och de Liberalkonservativa blev fortsatt största parti som därmed sätter samman en koalitionsregering. Som en följd föll även förväntningarna ytterligare på en Le Pen-seger i det kommande franska valet. Dock är det för tidigt att dra för långtgående slutsatser baserat på onsdagens val, men marknaden handlade upp holländska räntor som en följd av det mer marknadsvänliga utfallet. Valutfallet får även ses som ett slag för EU-samarbetet och euron.

Veckans stora händelse var Feds räntebesked under onsdagskvällen och även om en höjning var fullt ut diskonterad lyckades centralbanken med Janet Yellen i spetsen skapa rörelser i marknaderna. Styrräntan höjdes med 25 punkter, med endast en ledamot som röstade för oförändrad ränta. Men det som satte fart på marknaderna var att Fed kan tänka sig att låta inflationen löpa över målet eller med andra ord låta ekonomin bli något överhettad utan att stressa fram höjningar. Det tyder på att Fed inte kommer öka takten på räntehöjningarna, något som marknaden till viss del var orolig för. Följden under onsdagskvällen blev en tydlig uppgång för riskfyllda tillgångar såväl som fallande räntor och dollar. Yellen tryckte också på förtroendet för den ekonomiska utvecklingen och den underliggande stabiliteten och motståndskraften mot eventuella chocker. Man kommenterade även osäkerheten som råder kring kommande policybeslut från Trumpadministrationen och att beslut inte kan grundas på det i dagsläget. Den amerikanska tioåringen hade sin starkaste dag sedan i juni förra året och stängde ned nästan 11 punkter till 2,494 procent. Analysen av rörelsen på Fedbeskedet från en av världens största ränteförvaltare DoubleLine Capital och dess grundare Jeffrey Gundlach är att amerikanska räntor tillfälligt gått upp för mycket och att kollektivet redan är korta, dvs. det var upplagt för ett rally. Han nämnde även i intervjun att ”alla” ligger lång dollar och kort räntor, vilket gör det till en ”crowded trade” och att uppsidan därmed är begränsad. Dollarn har också under senare tid snarare handlat i sidled, än något annat.

Veckan har även bjudit på räntebesked från Bank of Japan som under torsdagen lämnade styrräntan oförändrad med fallande räntor och en marginell förstärkning av yenen som följd. Centralbanken gjorde inga förändringar i varken tillgångsköp eller målet att hålla tioåringen kring nollan. Vidare centralbanksnyheter kom under torsdagskvällen då Handelsblatt citerade ECBs Nowotny där han sa att ECB inte behöver följa samma modell som Fed, dvs. att avsluta QE innan styrräntan höjs. Euron stärktes som en följd av detta och tyska räntor steg under fredagens inledning i likhet med övriga räntemarknader.

I termer av makro inkom under veckan amerikanska inflationssiffror i linje med förväntan, vilket även gällde för detaljhandelssiffrorna för februari medan NAHB-siffran tog ett ordentligt kliv uppåt och noterade den högsta nivån sedan 2005. NAHB är ett sentimentsindex som mäter marknadsförhållandena i husmarknaden i dagsläget och de kommande sex månaderna. Trump har varit allt annat än tyst under veckan, men känslan är att det alltmer uppfattas som brus och marknaderna bortser från mycket, från att tidigare ha agerat och skapat volatilitet. Av intresse var dock Trumps första budget som släpptes i veckan där besparingar lades fram inom statligt administrativa enheter för att finansiera militära satsningar. Inga nyheter kring skattesänkningar eller liknande. Enligt rykten från kongressen kommer det mesta att stöta på motstånd och ifrågasättas och talman Paul Ryan kommenterade också att budgetförfrågan är en del av en lång, pågående process.

Främsta riskerna i marknaderna i dagsläget är det kommande franska valet och eventuella besvikelser från Trumps utlovade policyförändringar. Mycket ligger i förväntansbilden och i kurserna och frågan är hur mycket tålamod marknaderna har då värderingarna generellt är på den höga sidan. Samtidigt ser den ekonomiska utvecklingen alltjämt stark ut, vilket bör dämpa eventuella korrektioner framöver. Volatiliteten är till viss del fortsatt oroväckande låg.

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.