Mars 2013: Räntor och valutor

Ränteutveckling

Korta svenska marknadsräntor med tre månaders löptid som ligger till grund för rörliga bolåneräntor fortsätter att vara kvar på en låg nivå. Riksbankens beslut att inte sänka styrräntan i februari har fått stöd av överraskande starka BNP-siffror och flera analytiker som tidigare förutspått fler räntesänkningar börjar nu istället flagga för att räntan  kan höjas mot slutet av året. Mycket beror dock på den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och med tanke på det rådande läget i Europa är det ännu för tidigt att säga att den svenska konjunkturen definitivt har vänt.

Valutautveckling

Euron fortsätter att hålla emot relativt väl trots kräftgången inom eurozonens ekonomier. Fortfarande tror en del experter att länder som Grekland och Portugal kan tvingas att lämna eurosamarbetet vilket i sig inte behöver vara negativt för eurons framtid. Men när stora ekonomier som Frankrike och Italien brottas med allvarliga problem bör euron på sikt försvagas mot andra viktiga valutor som dollarn.

Den uteblivna räntesänkningen av Riksbanken i februari fick initialt den svenska kronan att stärkas mot flera större valutor. Kronan är nu starkare än på över 20 år mot det brittiska pundet och det ter sig alltmer troligt att en euro kan kosta under 8 kronor inom en inte alltför avlägsen framtid. Däremot är det mer sannolikt att dollarn kommer att bli dyrare framöver.

Vid frågor, var god maila mmanalys@maxm.se eller ring på telefon 08-613 02 00.

Utgiven av Max Matthiessen Värdepapper AB.