Mars 2013: Fondkommentar

Under februari fortsatte många marknader sin positiva trend i takt med att framtidsutsikter förbättrades och riskaptiten återvände. På Maxfonder.se steg svenska småbolagsfonder kraftigt med framförallt SEB:s Sverigefond Småbolag Chans/Risk, Carnegie Småbolagsfond, Didner & Gerge Småbolag och Lannebo Småbolag i spetsen. Sett ett par månader tillbaka har nu småbolagsvärderingarna närmat sig de större bolagen. Detta trots att även svenska storbolagsfonder utvecklats väldigt bra på senare tid. Då dollarn under februari stärktes en dryg procent mot kronan fick de dollarnoterade fonderna ytterligare en skjuts uppåt. I Nordamerika hade BlackRocks US Small & MidCap Op och Franklin Templetons US Opportunities en bra månad med avkastningar i svenska kronor på över tre procent.

I Europa var läget det omvända. En euroförsvagning på nästan två och en halv procent tillsammans med en antydan till förnyad oro för skuldkrisen gjorde att de flesta fonder avkastade negativt. Undantaget var småbolagen som i likhet med de svenska fonderna steg kraftigt.

Bland tillväxtmarknaderna har en av fjolårets bästa marknader, Indien, vänt nedåt sedan toppen i mitten av januari. Då detta är en volatil marknad bör man som investerare vara medveten om att den här typen av avkastningsmönster är vanlig förekommande. En annan omtalad tillväxtmarknad är Kina. Där hade samtliga fonder på Maxfonder.se en negativ månad efter att rädslan för åtstramningar tilltagit.

Under februari steg den tioåriga svenska statsräntan till 2 procent för första gången sedan förra våren. Ränteuppgången har varat sedan årsskiftet vilket gjort att långräntefonderna haft svårt att hävda sig avkastningsmässigt. Allra sämst har realräntefonderna utvecklats då även lägre inflationsförväntningar tryckt ner avkastningen. Företagsobligationsfonderna har klarat av det tuffare ränteklimatet bättre och Danske Invests Global Corporate Bonds lyckades avkasta drygt en procent i februari.

De alternativa fonderna hade en månad som speglade fjolåret. Råvarufonderna hade det fortsatt tungt med framförallt sjunkande bas- och ädelmetallpriser. Hedgefonderna med kapitalbevarande inriktning, som till exempel Norron Target eller Atlant Explora gick som förväntat och avkastade svagt positivt.

Vid frågor, var god maila mmanalys@maxm.se eller ring på telefon 08-613 02 00.

Utgiven av Max Matthiessen Värdepapper AB.