Mars 2013: Livförsäkringsnyheter i korthet

ITP-upphandlingen klar.  Svenskt Näringsliv och PTK har beslutat vilka försäkringsbolag som 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän kan välja inom ITP-området fram till 2018. Som väntat får Alecta fortsätta vara ickevalsalternativ vilket innebär att man får en majoritet av ITP-premierna. Inom fondförsäkring är de valbara bolagen AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank. Inom traditionell försäkring är valalternativen Alecta, AMF, Folksam och Skandia.

Vanligt att outsourca pensionshanteringen. En undersökning av Xerox Sverige bland stora företag visar att pensionshanteringen är den tjänst som HR-avdelningen oftast väljer att outsourca. Undersökningen är gjord på ett hundratal svenska företag med över 500 anställda och visar att 50,6 procent av företagen outsourcar pensionshanteringen helt eller delvis.

Mer än en halv miljon svenskar har sjukvårdsförsäkring.  I slutet av 2012 hade 522 000 personer sjukvårdsförsäkring enligt Svensk Försäkrings statistik. Ökningen på marknaden har varit 77 procent under de senaste fem åren eller 12 procent per år i snitt. Nästan 80 procent får sin sjukvårdsförsäkring tecknad och betald via sin arbetsgivare.

Vid frågor, var god maila mmanalys@maxm.se eller ring på telefon 08-613 02 00.

Utgiven av Max Matthiessen Värdepapper AB.