Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt
  • Eurozonen: Inflationstakten från 2,0 till 1,5 procent

New York-börsen avslutade gårdagens handelssession med röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,58 procent medan det bredare indexet S&P500 sjönk 0,17 procent. Sju av elva sektorer inom S&P föll och nedgången leddes av energisektorn (-1,42%) medan hälsovårdssektorn (0,27%) såg störst uppgångar. WTI-oljan föll 3,76 procent med en sista notering på 50,44 USD/fatet. IBM släppte en mixad kvartalsrapport, vilket tyngde Dow Jones indexet.

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen kring nollstrecket medan det är mixat på de kinesiska börserna. Under den asiatiska handelssessionen återhämtade sig oljepriset något. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna nedåt. Marknaden inväntar det franska presidentvalets första valrunda på söndag. Marine Le Pen, ledaren för det EU-skeptiska och högerpopulistiska partiet Front National, ser ut att bli en av slutkandidaterna inför den andra valrundan. Igår röstade Storbritanniens parlament för premiärminister Theresa Mays förslag att hålla nyval den 8 juni. Nyvalet kan ses mot bakgrund av oppositionspartiernas motstånd mot regeringens Brexit-planer samtidigt som May vill stärka sitt personliga mandat. Opinionsundersökningarna pekar mot fördel för det sittande Torypartiet. I samband med omröstning meddelade EU-kommissionen att ”de riktiga förhandlingarna” kring Brexit inte kommer att inledas förrän efter nyvalet.

Tidigare på morgonen släppte ABB, Axfood och Billerud Korsnäs sina kvartalsrapporter. Automatiseringsbolaget ABB redovisade en nettovinst på 724 miljoner dollar, vilket var bättre än väntat då medelprognosen (enligt TT:s estimat) pekade mot en nettovinst på 489 miljoner dollar. Dagligvarubolaget Axfood redovisade en vinst före skatt på 396 miljoner kronor, samma resultat som TT:s medelprognos. Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs rörelseresultat uppgick till 550 miljoner kronor, vilket var i linje med SME Direkts medelprognos. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,58% -0,17% -0,01% -0,50% 0,29%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,24% -0,19% -0,12% -0,30%

Uppgifter per klockan 08:25

Igår publicerade Eurostat den slutgiltiga inflationssiffran för mars, som bekräftade det tidigare flash-estimatet. Inflationstakten sjönk från 2,0 till 1,5 procent i Eurozonen medan kärninflationen (exklusive energi) backade från 1,2 till 0,9 procent. Rensat ytterligare för mat, alkohol och tobak låg inflationstakten på 0,7 procent.

Veckan avslutas med flash-PMI för Eurozonen på fredag. Föregående månad steg indikatorn från 55,4 till 56,2 enheter. Nivåer över/under 50 indikerar att aktiviteten i ekonomin ökar/minskar.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.