Digital rådgivning i mobilen

Nu introducerar Max Matthiessen en interaktiv robotrådgivningstjänst, Advice4Life. Tjänsten riktar sig framför allt till de individer som i dag inte har tillgång till personlig rådgivning.

Under det senaste året har Max Matthiessen arbetat intensivt med att utveckla en robotrådgivningstjänst som bygger på en omfattande databas som ska vägleda individer att göra rätt val i tjänstepensionen. Tjänsten är inte avsedd att ersätta den individuella rådgivningen, i stället ska den fungera som ett komplement.

– Många kundföretag efterfrågar ett effektivt verktyg för att kunna erbjuda rådgivning till fler medarbetare, säger Jonas Fahle, chef för affärsutveckling på Max Matthiessen och initiativtagare till tjänsten.

Rådgivningsverktyget är webbaserat och hjälper medarbetare att få individuellt anpassade placeringsråd och rätt försäkringsskydd i fyra enkla steg. Som individ kan man välja om man vill följa de råd som ges eller om man vill göra sina egna val.

– En viktig del av tjänsten är att medarbetaren ska förstå varför han eller hon behöver ta ställning till olika val, menar Jonas och fortsätter:

– Därför var det viktigt för oss att väva in en utbildningsaspekt men även att göra processen så okomplicerad som möjligt. Det finns i dag ingen motsvarande tjänst på marknaden som är så pass enkel för användaren utan att ge avkall på kvaliteten.

Förutom en obligatorisk introduktionsvideo ingår förklarande texter och analyser som hjälper kunden att förstå vad de olika valen innebär, och vilka konsekvenser dessa kan få. Dessutom kan man chatta med en personlig rådgivare för att få ytterligare vägledning. Och kundresan tar inte slut efter att valen är gjorda. Med hjälp av riktade meddelanden görs kunden uppmärksam på viktiga händelser som kan påverka behovet av att se över sitt försäkringsskydd och pensionssparande.

Den första versionen riktar sig till medarbetargrupper som tillhör ITP1 men redan senare i år kommer tjänsten att vara utbyggd för övriga kollektivavtalsgrupper.