Veckobetraktelser

Franska valet i fokus

  • Volatiliteten har kommit tillbaka
  • Intensiv vecka väntar

Volatiliteten, som under en längre tid varit under press, har sista tiden kommit upp betydligt i spåren av ökad geopolitisk risk som en följd av utvecklingen i Syrien och Nordkorea, men även på grund av den stundande första omgången i det franska presidentvalet på söndag. I skrivande stund är det en väl samlad kvartett i termer av antalet röster i opinionsundersökningarna. Vi har Marine Le Pen, högerpopulist, Jean-Luc Mélenchon vänsterradikal, den konservative republikanen Francois Fillon och den tidigare ekonomiministern Emmanuel Macron som leder mittenpartiet En Marche!, där alla ligger mellan 19 till 24 procent. Marknaden favoriserar en Macronseger och undersökningar har hela tiden visat på att Macron skulle vinna över Le Pen i den andra valomgången den 7 maj. Men i och med vänsterradikalen Mélenchons sena uppsegling i valundersökningarna har läget drastiskt förändrats och den potentiella volatilitetshöjaren skulle vara om Le Pen ställs mot Mélenchon i den andra omgången. Båda kandidaterna representerar EU-motstånd och även om en eventuell ”Frexit” ligger en bit framåt i tiden och behöver övervinna ett antal hinder innan det skulle bli verklighet om det ens är möjligt, så bidrar det till osäkerhet kring euron och dess framtid. Det kommande parlamentsvalet i juni och den blivande maktfördelningen däri är också av yttersta vikt då parlamentet är den instans där ett eventuellt utträde behöver röstas igenom. I dagsläget finns det en majoritet för att stanna inom EU-samarbetet och att behålla euron.

Deutsche Banks aktiestrateger poängterade i en analys under veckan att europeiska aktier inte diskonterat den eventuella politiska risken inför söndagens val. Till skillnad från de negativa rörelserna vi såg inför Brexit-omröstningen och det amerikanska presidentvalet där marknaderna föll 4 respektive 8 procent, enligt Deutsche, handlar europeiska aktier alltjämt nära toppnivåerna. Deutsches strateger ser endast en begränsad uppsida vid en Macron- eller Fillonseger i den andra omgången och det omvända vid en Mélenchonseger, medan nedsidan är betydlig om Le Pen vinner den 7 maj. Vi har under en längre tid kunnat se hur spreaden mellan den franska tioårsräntan och den tyska motsvarigheten gått isär, vilket visar på att investerare dock sökt skydd inför valet.

På tal om val utlyste Theresa May under tisdagen nyval i Storbritannien den 8 juni som ett led i att minska den politiska instabiliteten och skapa en mer enad front. Nyvalet kan potentiellt ses som en ny folkomröstning om Brexit där opinionen är splittrad kring inriktningen på utträdet. Pundets reaktion på nyheten, en kraftig återhämtning av tidigare försvagning, kan ses i ljuset av detta, dvs. ett förnyat hopp om fortsatt EU-medlemskap alternativt en mjukare Brexit än Theresa Mays redan uttalade hårda utträde. En förstärkning av pundet har under veckan inneburit ett fall för brittiska aktier.

Under onsdagskvällen släpptes Feds Beige Book som mäter den ekonomiska aktiviteten i de tolv Fed-distrikten runt om i USA. Rapporten visade på en fortsatt ökning, om än med benämningen blygsam till måttlig. Arbetsmarknaden beskrevs som tight och att arbetsgivare har svårare att fylla lågkvalificerade positioner. I övrigt vad gäller USA fortsätter Trumpadministrationens uttalanden att gäcka marknaden. Under torsdagskvällen var finansministern Mnuchin ute och sa att en ny skattereform var i närstående, trots att han så sent som för någon dag sedan benämnde den tidigare uttalade augustileveransen som orealistisk. Marknaden valde dock att ta fasta på detta och de stora indexen stängde tydligt på den positiva sidan under torsdagskvällen. Vi tror att uttalandet från Mnuchin snarare kom efter press från Trumps sida än något annat. Trump framträdde själv i samband med ett möte med Italiens premiärminister under torsdagen där han framförde en önskan att Representanthuset ska rösta om hälsovårdsreformen igen i nästa vecka. Något som inte framstår som helt friktionsfritt, givet att Representanthuset återupptar arbetet på tisdag i nästa vecka efter ett två veckor långt uppehåll.

Inkommande makrostatistik överraskar inte positivt i samma utsträckning som tidigare, något vi började se tecken på för en tid sedan. Vi var dock något tidigt ute att anta en mer försiktig stans, även om marknaderna allt sedan inledningen av mars har handlat mer eller mindre i sidled på båda sidor av Atlanten. De senaste veckornas förhöjda volatilitet bekräftar dock vår tidigare antagna mer defensiva inställning, där vi också argumenterat för osäkerheten inför det franska valet och behovet av att ha tillgängliga medel vid en eventuell sättning. En makrobild som fortsatt är positiv, men som inte överraskar på uppsidan lägger över bevisbördan för fortsatt positivt momentum på den nyligen startade rapportsäsongen. Den stora floden av rapporter väntar fortfarande, men bankrapporterna i USA som har inkommit har överlag varit starka, undantaget Goldman Sachs som historiskt ofta överraskat marknaden positivt. Amerikanska IBM gjorde marknaden besviken med ännu ett kvartal av fallande omsättningssiffror, medan American Express steg kraftigt på en överraskande stark rapport.

I nästa vecka väntar förutom marknadens reaktion på söndagens valutgång, där torsdagskvällens tragiska händelser i Paris kan komma att påverka, även centralbanksbesked från ECB och vår egen Riksbanken tillsammans med en lång rad av tongivande bolagsrapporter och makrostatistik. 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.