HR möter digitalisering på Scandic

Hotellkedjan Scandic möter framtiden med en ny syn på lärande. Det nya digitala systemet Fuse vänder upp och ned på lärandet, enligt HR- och hållbarhetsdirektör Lena Bjurner.

Vilken är den viktigaste framgångsfaktorn för Scandic om man blickar framåt?

– Det viktigaste är och blir företagskultur. Kulturen hjälper oss att bemöta både varandra och våra gäster, vilket gör att vi trivs och att gästen vill komma tillbaka. Vi som är utspridda på många ställen och har öppet dygnet runt måste veta vilka vi är och vad som är rätt och fel hos oss.

Hur arbetar ni med den?

– Bland annat genom inkludering. Vi vill skapa en öppenhet så att alla medarbetare känner sig bekväma när de arbetar hos oss. Vi är en mångkulturell arbetsplats med 120 nationaliteter bland de anställda. Vi har en bra åldersspridning och könsfördelning och vi fokuserar mycket på jämställdhet. Det här jobbar vi hårt med för att vi är övertygade om att mångfald ger olika infallsvinklar på saker, vilket gör oss framgångsrika som bolag.

Det låter som att företagskulturen då hänger ihop med socialt ansvar?

– Ja, det gör den. Kulturen skapar en vilja att ta socialt ansvar. Exempelvis samarbetar vi med regeringen kring ett snabbspår där vi kan certifiera nyanlända kockar genom att låta dem visa upp sina kunskaper på våra restauranger. Det råder brist på kockar i Sverige och flera av dessa personer har börjat arbeta hos oss.

Hur utnyttjar ni den tekniska utvecklingen för att stärka er kultur?

– Vi har investerat i ett webbaserat verktyg för lärande som heter Fuse. Det vänder upp och ned på hur vi tidigare har sett på att lära ut saker till de anställda. Nu sätter vi lärandet i händerna på dem i stället.

Hur då?

– Det kallas employee centric learning och bygger på att den anställde själv kan söka upp kunskap i systemet som de har i telefon eller på dator. Lärande ska vara inspirerande, engagerande och ”här och nu”. Vi laddar systemet med innehåll som antingen kan fungera som stöd när ett problem har uppstått eller för anställda som vill gå vidare och lära sig nya saker.

Hur kan det mer användas?

– Det fungerar också som kunskapsdelning eller ”Best practice sharing”. Vår bästa bartender kan till exempel filma när han eller hon blandar sin godaste drink. Filmen kan sedan delas med de kollegor som arbetar med samma sak på andra hotell. Via systemet kommer vi också att kunna få kontakt med nya medarbetare innan de börjar hos oss. Vi vet att man är otroligt nyfiken på sitt nya företag och sitt nya jobb mellan det att man blivit anställd och till att man tillträder. Genom systemet kan man då förbereda sig redan innan man börjar jobba här.

Varför är det här framtiden?

– Det går åt ett mer lustfyllt och engagerande innehåll som bygger på film, spel och ett eget initiativ och driv att lära sig mer eller dela med sig av kunskap, snarare än traditionella kurser som förs ut i organisationen.

Kommer de anställda att klara det här?

– Vissa kommer säkert att uppleva det som en ganska stor omställning. Jag är ändå övertygad om att för de allra flesta kommer detta att upplevas som otroligt positivt. Och för nyanlända som ännu inte har språket helt flytande är det en fördel med film i stället för lång och svår text.