Kundunika pensionsplaner resultatet i Max Matthiessens nya storkundsupphandling

Idag lanserar Max Matthiessen den femte generationen av sin storkundsupphandling för Sveriges 500 största arbetsgivare. Och den nya upphandlingen bjuder på flera nyheter.

Den största förändringen är att det inte längre är en och samma plan för alla kunder. I konceptet har företagen tillgång till ett heltäckande utbud av tjänster men de kan själva välja vilka delar som ska ingå och i vilken omfattning de olika servicedelarna ska utföras. Kärnan i erbjudandet är den upphandlade pensionsplanen och administrationen kring denna. Därefter tillkommer ett antal tjänster som till exempel rådgivning till arbetsgivare och medarbetare samt digitala tjänster.

– Med Max Storkund kan kundföretagen själva vara med och påverka utformningen och innehållet, vilket gör att planen i många fall kommer att vara helt kundunik, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen, och fortsätter: Detta är något som många av våra kunder har efterlyst och som har bidragit till att flera nya företag har valt att ansluta sig till planen.

Som ett ytterligare led i att öka transparensen och flexibiliteten inför Max Matthiessen olika avgiftsmodeller. Vilket alternativ som är mest gynnsamt kan variera från fall till fall och det är upp till företagen själva att välja det som passar dem bäst.

En annan nyhet med Max Storkund är att de tidigare fyraårsavtalen har ersatts med tillsvidareavtal och kundspecifika avtalstider. Den kortare avtalstiden gentemot försäkringsbolagen innebär att konceptet kommer att vara under ständig utveckling.

– Vi för en kontinuerlig dialog med risk- och sparbolagen för att säkerställa att Max Storkund förblir den mest förmånliga pensions- och försäkringsplanen för våra kunder, säger Eva och tillägger: Tidigare genomgick vi en intensiv förhandlingsperiod vart fjärde år men nu kan vi istället förfina och justera planen löpande utifrån våra kunders önskemål och behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Pantzar Waage, COO, Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
E-post: eva.pantzar.waage@maxm.se