Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna mixade kring nollan
  • USA: Protokoll från Federal Reserve

Igår öppnade New York-börsen åter efter tisdagens nationaldagsfirande och måndagens förkortade handelsdag. Storbolagsindexet Dow Jones avslutade dagen kring nollstrecket medan det bredare indexet S&P500 steg 0,15 procent. IT-sektorn (1,04%) ledde fyra av elva sektorer uppåt inom S&P medan energisektorn (-2,01%) såg störst nedgångar, tyngd av fallande oljepriser. WTI-oljan backade drygt 4 procent till 45,13 USD/fatet, mot bakgrund av ökad export från OPEC-länderna. Den tekniktunga Nasdaq-börsen steg 0,67 procent under gårdagen.

Marknaden följde även protokollet från Federal Reserves senaste möte, då styrräntan höjdes från 0,75-1,00 till 1,00-1,25 procent samtidigt som centralbanken indikerade att en nedbantning av obligationsportföljen kommer att inledas senare i år. Protokollet visade att direktionen var delad kring när minskningen av balansräkningen bör införas, mot bakgrund av att inflationen har tappat något den senaste tiden. Prognosen för styrräntan var i stort sett oförändrad vid mötet på 1,4 procent för 2017 och 2,1 procent respektive 2,9 procent för 2018 och 2019. Det indikerar att ytterligare en räntehöjning kan vara att vänta innan årsskiftet. Marknadens prissättning pekar i nuläget mot att centralbanken avvaktar nästkommande möten, medan en höjning kring årsskiftet ses som något mer sannolikt.

Federal Reserve utformar penningpolitiken från ett kombinerat inflations- och arbetslöshetsmål. Klockan 14:15 publiceras ADP:s privata jobbrapport som kan var intressant att följa inför att U.S. Bureau of Labor Statistics släpper de officiella siffrorna imorgon (mer info nedan).

Nu på morgonen är Tokyobörsen ned drygt 0,44 procent. De kinesiska börserna är mixade kring nollstrecket. Den geopolitiska oron har ökat i regionen efter att Nordkorea tidigare i veckan testade en ny missiltyp med längre räckvidd. Enligt vissa bedömare kan den nya raketen även nå delar av USA. Hur Nordkorea ska hanteras lär ligga högt på agendan vid G20-mötet som påbörjas imorgon i Tyskland. Under den asiatiska handelssessionen steg oljepriset drygt 1 procent, WTI- och Brent-oljan noteras i nuläget kring 45,59 respektive 48,31 USD/fatet. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna på båda sidor av nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,01% 0,15%  -0,44%  0,14%  -0,05%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 0,08%  -0,05%  0,03%  -0,03%

Uppgifter per klockan 08:28

Veckan avslutas med amerikanska jobbsiffror för juni månad. Enligt den senaste jobbrapporten ökade sysselsättningen med 138 000 jobb i maj, att jämföra med konsensusprognosen (enligt Reuters enkät) på 185 000. Den redan svaga siffran för mars revideras även ned från 79 000 till 50 000 medan aprilsiffran sänktes från 211 000 till 174 000. Arbetslösheten sjönk dock från 4,4 till 4,3 procent i maj mot bakgrund av lägre deltagande på arbetsmarknaden.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.