Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna ligger under nollan
  • USA: Jobbrapport, kl. 14:30

New York-börsen avslutade gårdagen med röda siffror. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,74 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,94 procent. Samtliga sektorer inom S&P retirerade och nedgången leddes av hälsovårds- (-1,29%), fastighets- (-1,88%) och telekomsektorn (-2,29%). IT-sektorn – som har varit i fokus under den senaste tiden – föll 0,86 procent. Sedan årsskiftet har IT-sektorn stigit hela 15,6 procent (vs. S&P500 7,6%) men på en månads sikt har sektorindexet fallit 4,6 procent, mot bakgrund av att investerare oroar sig för höga värderingar. Energisektorn backade 1,10 procent och tyngdes av att oljepriset tappade halva uppgången mot slutet av handelssessionen. WTI-oljan steg 0,9 procent med en sista notering på 45,52 USD/fatet, att jämföra med uppgångar närmare 2 procent tidigare under dagen. De långa marknadsräntorna steg mot bakgrund av att marknaden tolkade protokollet från den europeiska centralbanken ECB som hökaktigare. Den tyska 10-åringen steg över 0,5%-strecket, för den första gången sedan början av 2016.

Idag är det fokus på de amerikanska jobbsiffrorna från U.S. Bureau Of Labor Statistics (mer info nedan). Under gårdagen släpptes ADP:s rapport som indikerade att sysselsättningen ökade med 158 000 personer, att jämföra med förväntade 185 000 personer. ADP används ofta som en temperaturmätare inför de officiella siffrorna, men på kort sikt kan skillnaden vara relativt stor mellan de två indikatorerna.

Nu på morgonen är Tokyobörsen ned drygt 0,3 procent. Det är även röda siffror på Hong Kong-börsen medan Shanghai ligger närmare nollstrecket. Under den asiatiska handelssessionen sjönk oljepriset över 1 procent och WTI- och Brent-oljan noteras kring 44,9 respektive 47,5 USD/fatet.

I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna under nollan. Idag träffas G20-ländernas stats- och regeringschefer i Hamburg. Parisavtalet, den globala handeln och tillväxten ligger högt upp på agendan. Samtidigt som frågan om hur Nordkorea ska hanteras har aktualiserats med ny styrka efter provskjutningen tidigare i veckan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,74% -0,94%  -0,32%  -0,06%  -0,33%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 -0,09%  -0,03%  -0,13%  -0,03%

Uppgifter per klockan 08:25

Klockan 14:30 släpper U.S. Bureau Of Labor Statistics de amerikanska jobbsiffrorna för juni månad. Enligt den senaste jobbrapporten ökade sysselsättningen med 138 000 jobb i maj, att jämföra med konsensusprognosen (enligt Reuters enkät) på 185 000. Den redan svaga siffran för mars revideras även ned från 79 000 till 50 000 medan aprilsiffran sänktes från 211 000 till 174 000. Arbetslösheten sjönk dock från 4,4 till 4,3 procent i maj mot bakgrund av lägre deltagande på arbetsmarknaden.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.