Robotar – oberoende rådgivare eller automatiserad säljkår?

Robotrådgivning är inte längre en framtidsspaning utan en realitet som är här för att stanna. Men med fintech följer en rad frågor. Vem äger framtidens stora robotrådgivare? Kan en robot ha intressekonflikter och kan en algoritm ställas till svars? Det var dessa frågor som stod på agendan när Max Matthiessen arrangerade dagens frukostseminarium i Almedalen.

Till tonerna av Kraftwerks ”The Robots” förbereddes det för paneldiskussion om robotrådgivning under torsdagsmorgonen i Almedalen. Organisationer, myndigheter och media beskriver ofta den traditionella rådgivningsmarknaden som osund och problematisk samtidigt som man omfamnar robotrådgivning. Är inte det en förenkling av problemet? Jo, om man får tro Richard Åkerman, partner på advokatbyrån Hannes Snellman. – Kritiken mot traditionell rådgivning är befogad i vissa fall och robotrådgivningen kan vara ett sunt alternativ som komplement på kort sikt. Men på lång sikt tror jag att robotrådgivning kan innebära utmaningar, inte bara för försäkringsbranschen utan för hela samhället, säger Richard. Han beskriver faran med att robotisera och sätta vitala delar av samhället på autopilot där vi blint förlitar oss på datorer. – Vi vet helt enkelt inte vart det slutar, säger han. I bästa fall en finanskris som är okontrollerbar men i värsta fall en systemkollaps som hotar demokratin och kanske hela den mänskliga existensen, säger Richard. Det här kanske kan låta som science fiction, men skillnaden mellan science fiction och science är nästan alltid bara fråga om tid menar Richard.

Sannolikt finns ingen väg tillbaka. Digitaliseringen, automatiseringen och det algoritmstyrda beslutsfattandet går inte att backa. Men vad händer med det kritiska tänkandet om vi är helt i händerna på datorer och låter de okritiskt att manipulera oss? Richard nämner även de moraliska aspekterna och jämför med en självkörande bil som står inför alternativen att krocka med en mötande bil eller att köra in i ett träd. Vem har rätten att ta det etiska ställningstagandet och vem bär ansvaret – programmeraren, biltillverkaren, bilfirman, eller ägaren?

Även om det finns utmaningar med digitaliseringen och robotrådgivning så finns det också många fördelar med minskade transaktionskostnader och en ökad tillgänglighet för fler individer att få skräddarsydda råd. Finansinspektionen, som har varit positiva till utvecklingen av robotrådgivning, representerades i panelen av Malin Omberg, chef för konsumentskydd på myndigheten. Hon menar att de ser en möjlighet med robotrådgivning att kunna erbjuda oberoende råd till konsumenten utan att det blir för dyrt. Men enligt Ann Grevelius, medgrundare och styrelseledamot på Opti, är inte robotrådgivning oberoende per automatik. – Du kan bygga in vilka intressekonflikter du vill och det är därför viktigt att du noggrant granskar den aktör du väljer, säger hon. Opti är ett av företagen som bär Finansinspektionens tillstånd att bedriva robotrådgivning.

Ett starkt konsumentskydd är grundläggande, oavsett om det är en robot eller en person som ger rådgivning. Idag är det inte tillräckligt tydligt definierat var gränsen går mellan rådgivning, rekommendationer och konsumentupplysning menar Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen. – Det är oerhört viktigt för förtroendet för branschen att vi tar ansvar för de råd vi ger. Det finns många som hävdar att man inte ger rådgivning trots att individer utifrån riskkriterier, familjesituation, mål och andra kriterier får råd om vad man skall välja. Det riskerar att skada förtroendet för branschen, säger Eva.

Men fungerar verkligen robotrådgivning i alla situationer? Tua Holgersson, vd på Länsförsäkringar Fondliv, är positiv till de möjligheter som teknikutvecklingen skapar. Den bidrar till ett starkare och bättre kunderbjudande. Samtidigt tror hon på kombinationen av personlig rådgivning och teknik. Eva Pantzar Waage håller med. – Placeringsrådgivning är en sak men när det gäller försäkringsrådgivning, som för många kanske är den viktigaste delen i ett rådgivningsmöte, så handlar det mycket om trygghet och att vara rätt försäkrad, säger hon. Man kan vara överförsäkrad, felförsäkrad eller betala för mycket för de försäkringar som man har. Här är det svårare för en robot att klara av de mjuka värden som en rådgivare i en personlig rådgivning kan tillföra.