Välj rätt skydd för din verksamhet

Som kund hos Max Matthiessen har du tillgång till upphandlade försäkringslösningar även när det gäller företagsförsäkringar. Willis Towers Watson har utvecklat ett försäkringskoncept med mycket förmånliga premier. 

Willis Towers Watson har tagit fram ett försäkringskoncept, Willis Insurance Pool (WIP), som är anpassat för medelstora till stora företag. I produktlösningen har man samlat företag med låg skadehistorik för att hålla premierna så låga som möjligt. Villkoren är i de flesta fall kravställda och utformade av Willis själva i nära samarbete med försäkringsbolagen.

– Vi vill premiera de företag som har en bra riskhantering, säger Annika Sporre, produktansvarig och med flerårig erfarenhet som förmedlare på Willis Towers Watson. Samtidigt som vi har pressat premierna till mycket låga nivåer är det oerhört viktigt att kunderna får ett så komplett skydd som möjligt och att villkoren är bland de bästa på marknaden. Med vår styrka och erfarenhet kan vi ställa helt andra krav på försäkringsbolagen än vad ett enskilt företag kan göra.

I försäkringslösningen ingår flera typer av skydd, däribland Transportförsäkring, VD & Styrelseansvarsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring och Tjänstereseförsäkring. Varje område upphandlas regelbundet och man har just nu avslutat en upphandling inom Egendom/Avbrott och Ansvar och Produktansvarsförsäkring där Moderna Försäkringar blir ny försäkringsgivare. Den nya versionen innebär omfattande villkorsutökningar och är skräddarsydd för företag som är baserade i Norden med dotterbolag inom EU.

Under hösten tillkommer en produkt för Cyberförsäkring och inom kort kommer även en Professionsansvarsförsäkring för IT med särskilda Tech villkor. Enligt Annika har behovet av att skydda verksamheten från just cyberrisk ökat markant under de senaste åren.

– Vi ser ett växande behov av Cyberförsäkring från våra kunder men har inte hittat någon färdig lösning hos försäkringsbolagen som uppfyller våra villkor. Vi har därför skapat en produkt som bygger på våra egna villkor och som kommer att finnas tillgänglig nu i höst, avslutar Annika.