10 500 får pensionsrådgivning när Peab ansluter sig till Max Storkund

Nu utvecklar Peabkoncernen pensionsrådgivningen till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO i nära samarbete med Max Matthiessen. 10 500 medarbetare omfattas när Peab väljer att ansluta sig till Max Storkund.

Peabs medarbetare som tecknat alternativ ITP och/eller löneväxling, har sedan början av 2000-talet omfattats av upphandlade pensionsvillkor. Företaget har under de senaste åren lagt ner ett omfattande arbete för att kunna erbjuda pensionsrådgivning och förmånslösningar till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO.

– Vi har samarbetat med Max Matthiessen under många år, säger Frida Halvarsson ansvarig för Pensioner och Försäkringar på Peab. I Max Storkunds utbud finns en stor flexibilitet och digitala tjänster som gör att vi på ett enkelt sätt har möjlighet att öka kunskapen inom pensionsområdet hos våra medarbetare.

Max Storkund är Max Matthiessens senaste storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare. Ett flertal digitala verktyg ingår i tjänsteutbudet, däribland digital rådgivning, privattjänsten och applikationen Mina Sidor.

– Det var viktigt för oss att på ett effektivt sätt möta Peabs behov av en komplett tjänst till sina medarbetare, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen. Genom våra digitala verktyg och olika kommunikationskanaler kan vi väcka intresse och sprida viktig kunskap till medarbetarna. Det kan röra sig om push-notiser, förinspelade röstmeddelanden, videosamtal, pensionsskolor eller annat genomförandestöd. På det sättet ser vi till att de viktiga valen kring tjänstepensionen blir gjorda.

Implementeringen kommer att ske stegvis under hösten och i nära samarbete mellan de två bolagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Pantzar Waage
Chief Operating Officer
Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
Mail: eva.pantzar.waage@maxm.se

Frida Halvarsson
Pensioner och Försäkringar
Peab AB
Tel: 08-623 67 47
Mail: frida.halvarsson@peab.se