Barcelona vs. Madrid

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan
  • USA: NFIB Small Business, kl. 12:00
  • Spanien vs. Katalonien: tal kl. 18:00

New York-börsen inledde veckan svagt nedåt. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,06 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,18 procent. Marknaden inväntar rapportsäsongen som drar igång senare i veckan. De föregående handelssessionerna slog de amerikanska aktiemarknaderna rekord dag efter dag, tills den svaga jobbrapporten avbröt börsrallyt under fredagen. Idag klockan 12:00 släpps NFIB:s indikator som mäter optimismen bland mindre amerikanska bolag.

Nu på morgonen är Tokyobörsen, som var stängd under måndagen, upp något. Shanghaibörsen ligger kring nollstrecket medan Hong Kong pekar uppåt. The People’s Bank of China höjde riktkursen för yuanen, vilket kan vara ett sätt att stabilisera valutan inför den nationella ledarskapskongressen nästa vecka, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna under nollan. Situationen i Spanien är fortsatt i fokus. Igår hotade den spanska regeringen den katalanska ledaren Carles Puigdemon med ett långt fängelsestraff om han utropar regionen självständig från Madrid. Idag väntas Puigdemon tala inför det regionala parlamentet om resultatet i folkomröstningen. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,06% -0,18% 0,64% 0,00% 0,52%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,15% -0,06% -0,07% -0,14%

Uppgifter per klockan 08:28

På onsdag offentliggörs protokollet från Federal Reserves senaste möte, då styrräntan lämnades oförändrad medan centralbanken meddelade att de kommer inleda en nedtrappning av balansräkningen, som efter tidigare stödköp av obligationer uppgår till 4 500 miljarder USD.

På hemmaplan väntar konsumentprisindex (KPI) för september på torsdag. I augusti överraskade inflationen återigen på uppsidan, även om inflationen föll något. Inflationstakten (KPI) sjönk från 2,2 till 2,1 procent medan den underliggande inflationen (KPIF) backade från 2,4 till 2,3 procent. Riksbankens senaste prognos pekar mot att KPIF åter stiger till 2,4 procent i september.

Veckan avslutas med amerikanskt KPI för september. I augusti var kärninflationen (KPI ex. mat och energi) oförändrad på 1,7 procent, där den har legat sedan maj.

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.