Kortsiktig svaghet att vänta

Veckobetraktelser

  • Fear & Greed-index på extremnivåer
  • Fortsatt stark makrobild

Den senaste tidens uppgångssvit ser i skrivande stund ut att eventuellt brytas som en följd av vinsthemtagningar i spåren av en svagare amerikansk sysselsättningsstatistik. Amerikanska S&P 500 har stigit åtta dagar i rad och OMX 14 dagar. Under torsdagen stängde också VIX-index på den lägsta nivån sedan i december 1993. Den enda delen av marknaden som uppvisat någon form av volatilitet under veckan är den spanska aktie- och räntemarknaden som en följd av den politiska turbulensen i och med händelserna i Katalonien.

CNN:s ”Fear & greed-index”, som visar på sentimentet i marknaderna, nådde också under veckan extrema nivåer, vilket dock historiskt har varit en bättre kontraindikator på nedsidan det vill säga för att förutspå en botten. Men denna sista sentimentshöjning indikerar ändå att vi bör kunna vänta oss någon form av korrigering den närmsta veckan om än endast en tillfällig. Oktober är en månad som historiskt varit präglad av en förhöjd volatilitet där den kommande rapportsäsongen blir avgörande för utvecklingen.

 

Den globalt synkroniserade tillväxten fortgår

Makromässigt är utvecklingen alltjämt stabil och har den senaste veckan överraskat på uppsidan, vilket också bidragit till styrkan i marknaderna. Veckan inleddes med PMI-siffror i Kina, där såväl tillverkande- som serviceindustrin uppvisade starkare momentum än väntat. För Europas del var det endast Italien som stod ut på den negativa sidan, medan Spanien uppvisade överraskande styrka. Tyskland och Frankrike ligger alltjämt kvar på redan höga nivåer. Den tillverkande industrin verkar i detta läget inte påverkats nämnbart av den senaste tidens starka euro, vilket normalt brukar ha en effekt inom denna delen av ekonomin. Eurozonen befinner sig på den högsta nivån, PMI-mässigt, på sex och ett halvt år.

För den amerikanska ekonomins del överraskade ISM-siffran betydligt på uppsidan för september månad och innebar också den högsta nivån sedan maj 2004. Den icke tillverkande delen av industrin noterade också nya högsta noteringar, men sedan augusti 2005, efter en stark månad.

Deutsche Bank genomför en övning med jämna mellanrum där man tittar på förhållandet mellan PMI-utvecklingen och de ledande aktieindexen. Detta är en mycket förenklad bild av verkligheten, men ger än dock en indikation om var marknaderna befinner sig i förhållande till den underliggande ekonomiska utvecklingen. Enligt Deutsches senaste analys indikerar dagens höga PMI-nivåer att det finns vidare uppsida i marknaderna, men med ett frågetecken kring uthålligheten i dessa höga inköpschefsnivåer.

Som brukligt är bjöd den första fredagen i månaden på amerikansk sysselsättningsstatistik som förväntades komma in svagt som en följd av de svåra ovädren under senare tid. Mot den förväntansbilden tappade dock den amerikanska ekonomin istället arbetstillfällen under september månad, strax över 30k, vilket är den första negativa siffran sedan 2010. Trots detta sjönk arbetslösheten och den genomsnittliga timlönen steg, vilket är positivt ur inflationshänseende.

 

När kommer vändningen?

Medierna har den senaste tiden varit fulla av olycksbådande förutsägelser och den stora frågan är när det vänder. Det finns dock ett antal faktorer som historiskt indikerat en eventuell vändning i marknaderna. Att sektorer som tidigare lett marknaden uppåt istället börjar lagga är en sådan faktor. För den amerikanska marknaden var det tidigare endast några få aktier som drev på hela uppgången, vilket vi lyft som ett tecken på en avsaknad av styrka i marknaden det vill säga inte en tillräckligt bred uppgång i termer av sektorer för att den ska kännas uthållig. Den senaste tiden har dock ett större antal sektorer bidragit och sektorrotationen har varit tydlig, vilket är en styrka. En annan faktor är att kreditmarknadens glöd falnar, det vill säga kreditspreadarna går isär. Givet trycket på köpsidan i företagsobligationsmarknaden finns det inget i dagsläget som tyder på detta. Men med det sagt så kan det vända fort och även här blir den kommande rapportsäsongen av högsta intresse samt den rådande ränteutvecklingen. En tredje faktor är att volatiliteten inför en större nedgång tenderar att ligga på en förhöjd nivå under en tid och inte som nu på obefintliga nivåer. Marknaderna tenderar också att röra sig i sidled med återupprepade försök att testa tidigare toppar innan den slutligen faller ned. Den sista faktorn är investerarsentimentet där eventuellt övermod är en varningssignal, vilket den sista veckan kan tyckas ha visat visst prov på. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi ännu inte riktigt är där givet ett fortsatt stabilt makroklimat och en god utveckling för företagen samt alltjämt stimulerande centralbanker om än i en avtagande skala.

 

Kommande rapportsäsong i fokus

De kommande veckorna flyttas fokus återigen från makro till mikro i och med den annalkande rapportsäsongen där eventuella signaler från företagsledare om affärsklimatet och framtidsprognoser är av största intresse.

 

 

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.