Digital rådgivning stärker Peabs position

FÖRETAGSPROFILEN. Med en webbtjänst valde Peab att lyfta fram och tydliggöra betydelsen av tjänstepensionsvalen för alla sina medarbetare, inte bara tjänstemännen. – Vi ser det som en investering i våra medarbetare att göra stödet kring tjänstepension till en mer jämlik förmån, säger Frida Halvarsson, ansvarig för pensioner och försäkringar vid Peab.

Individuella val har blivit allt viktigare i det svenska pensionssystemet. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna lagstadgade pensionen och har stor betydelse för hur mycket den enskilde får att leva på varje månad efter pensioneringen.

– Det är en viktig förmån och samtidigt en av de största kostnaderna ett företag har. Därför väljer vi att lyfta fram och tydliggöra betydelsen av tjänstepensionsvalen för alla våra medarbetare. Digitaliseringen öppnar nya möjligheter som vi inte tidigare haft, säger Frida Halvarsson, ansvarig för pensioner och försäkringar vid Peab.

Med cirka 12 000 anställda från norr till söder i landet är det en utmaning att nå ut med information och sprida kunskap till alla medarbetare. Många av yrkesarbetarna har dessutom ett rörligt jobb och saknar tillgång till dator på arbetsplatsen.

“Att erbjuda den här typen av rådgivningstjänster stärker vår position på arbetsmarknaden.”

Peab har samarbetat med Max Matthiessen sedan början av 2000-talet, bland annat för att få tillgång till individuell pensionsrådgivning vid personliga möten, men då enbart riktad till en mindre grupp medarbetare i lönelägen över 10 inkomstbasbelopp. I samband med att ett nytt avtal tecknades valde Peab att utöka rådgivningen med hjälp av Max Matthiessens digitala verktyg.

– Tack vare den webbaserade rådgivningstjänsten Advice4life kan vi erbjuda såväl tjänstemän som yrkesarbetare ett bra stöd för att göra de viktiga tjänstepensionsvalen. Det handlar om allt från övergripande förvaltning och sparformer till individuella överväganden om eventuellt efterlevandeskydd. Genom att svara på frågor om personliga förhållanden och vilken risk man är beredd att ta slussas användaren steg för steg genom den digitala rådgivningen, som kan nås via både dator och mobil, säger Frida Halvarsson.

Rådgivningstjänsten är en del av ett servicepaket som omfattar ytterligare två delar – dels en privattjänst med möjlighet att göra analyser och simuleringar för att få en helhetsbild över sitt försäkringsskydd, dels en app för att få information kring sin finansiella situation direkt i mobilen.

– Dessutom kommer vi att erbjuda alla medarbetare webbinarier om tjänstepensionsvalen, med möjlighet att ställa frågor till expertföreläsare från Max Matthiessen. Många upplever frågor om pension och försäkring som komplicerade. Vi vet att det finns ett stort behov av vägledning, och vi som arbetsgivare ser det som en investering i våra medarbetare att göra stödet kring tjänstepension till en mer jämlik förmån, säger Frida Halvarsson.

Den nya rådgivningstjänsten kommer att införas stegvis för en yrkesgrupp i taget, med start i november för anställda som omfattas av den kollektivavtalade pensionsplanen ITP1, det vill säga tjänstemän födda 1979 och senare. Under nästa år får även äldre tjänstemän inom ITP2 och yrkesarbetare inom SAF-LO-kollektivet tillgång till samma tjänst.

Inom flera av Peabs affärsområden är konkurrensen om arbetskraft stor, och förmåner kopplade till tjänstepensionen har betydelse för framtida rekryteringar.

– Att erbjuda den här typen av rådgivningstjänster stärker vår position på arbetsmarknaden. De flesta blir mer och mer medvetna om vikten av tjänstepensionen, så frågor om pension och försäkringar kommer upp allt oftare vid rekryteringar, säger Frida Halvarsson.

Den digitala rådgivningen är en del av tjänsteutbudet som erbjuds i Max Matthiessens senaste storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare, Max Storkund, som Peab har valt att ansluta sig till.

– I Max Storkunds utbud finns en stor flexibilitet och digitala tjänster som gör att vi på ett enkelt sätt har möjlighet att öka kunskapen inom pensionsområdet hos våra medarbetare, konstaterar Frida Halvarsson.

 


PEAB

  • Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.
  • Företaget har cirka 15 000 anställda i Norden.
  • Omsätter 49 miljarder kronor.
  • Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.
    Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

TEXT: SUSANNA LIDSTRÖM

FOTO: KRISTINA SAHLÉN