Japan första stoppet på Trumps Asienresa

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna under nollan

New York-börsen avslutade den föregående veckan något uppåt. Jobbsiffrorna rekylerade efter föregående månads negativa siffra men sysselsättningen ökade inte riktigt så mycket som marknaden hade väntat (261K nya jobb vs. förväntade 310K nya jobb). Storbolagsindexet S&P500 ökade 0,31 procent under fredagen medan Apple-aktien lyfte den tekniktunga Nasdaq-börsen 0,74 procent. Tidigare under veckan följde marknaden republikanernas skatteplan och Federal Reserve.

I veckan är det relativt tomt i den ekonomiska kalendern. På onsdag släpper Prospera inflationsförväntningarna, som utförs på uppdrag av Riksbanken. Föregående månads enkät visade att marknadens aktörer förväntar sig en inflation kring 2 procent-målet på ett, två och fem års sikt. På torsdag offentliggörs även protokollet från Riksbankens senaste möte.

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen kring nollstrecket medan det är mixat på de kinesiska börserna. Donald Trump inledde i veckan en tolvdagars resa i Asien och första stoppet är Japan. Nordkorea, amerikanska handelsunderskott och spänningarna i det sydkinesiska havet lär ligga högt upp på agendan. Marknaden följer även högre oljepriser, efter helgens händelser i Saudiarabien. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna under nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,10% 0,31%  0,04%  0,52%  -0,26%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 -0,06%  0,01%  -0,12%  -0,11%

Uppgifter per klockan 08:19

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.