Government shutdown

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Europa: ECB (tor), flash-PMI (ons)
  • Japan: Bank of Japan (tis)
  • Sverige: Konjunkturbarometern (tor)
  • USA: BNP (fre)

New York-börsen avslutade den föregående veckan något uppåt, trots hotet om ett närmade budgetstup. Natten mellan fredag och lördag trädde nedstängningen av delar av den federala statsapparaten i kraft. Helgens förhandlingar mellan de styrande republikanerna och demokraterna har än så länge inte givit resultat. Demokraterna vill säkra immigrationsprogrammet DACA om de ska stödja en fortsatt finansiering av den federala budgeten. Nya omröstningar väntar idag men enligt nyhetssidan Politico verkar det inte som att en överenskommelse är i sikte än. De amerikanska aktieterminerna pekar något nedåt.

Imorgon lämnar Bank of Japan räntebesked. Marknaden räknar med att penningpolitiken lämnas oförändrad men väntar sig att direktionen kommunicerar ljusare framtidsutsikter. Tidigare i januari drog Bank of Japan ner på stödköpen av långa räntor vilket fick relativt stor uppmärksamhet på marknaden. På onsdag publiceras flash-PMI för Eurozonen som föregående månad mätte 60,6 enheter, en bra bit över tillväxtgränsen på 50-enheter. På torsdag presenterar den europeiska centralbanken ECB sitt räntebesked. Inga förändringar av penningpolitiken är att vänta. I december backade inflationen samtidigt som den senaste tidens euro-styrka lär ligga högt upp på agendan. På hemmaplan väntar även Konjunkturbarometern på torsdag, som föregående månad låg kvar på höga nivåer även om indikatorerna för näringslivet backade. I veckan pågår World Economic Forum i Davos, som samlar ledande representanter världen över från både politiken och näringslivet. I år kommer Donald Trump att närvara på mötet. Veckan avslutas med amerikanska BNP-siffror på fredag. Marknaden räknar med en något svagare tillväxt än föregående kvartal, då ekonomin ökade 3,2 procent i årstakt.

Nu på morgonen ligger Tokyobörsen kring nollan medan de kinesiska marknaderna pekar uppåt. De europeiska aktieterminerna ligger över nollstrecket. Under helgen röstade de tyska socialdemokraternas delegater för att inleda formella regeringsförhandlingar med Angela Merkels kristdemokrater. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och utblick för 2018.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,21% 0,44% 0,03% 0,39% 0,47%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,17% 0,66% 0,35% 0,16%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.