Röda siffror i USA och Asien

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar nedåt

New York-börsen föll under tisdagen, för den tredje dagen i rad. Storbolagsindexet Dow Jones sjönk 0,45 procent medan det bredare indexet S&P500 backade 0,37 procent. I slutet av veckan löper det federal skuldtaket ut. Om republikanerna vill undvika att statsapparaten stängs ned behöver de förmodligen stöd i kongressen från demokraterna, som bland annat vill att immigrationsavtalet DACA förlängs. Marknaden inväntar även att kongressens båda kamrar ska ta fram en gemensam skatteplan.

På fredag väntar amerikansk arbetsmarknadsstatistik för november. I oktober rekylerade jobbsiffrorna efter föregående månads negativa siffra men sysselsättningen ökade inte riktigt så mycket som marknaden hade väntat (261 000 nya jobb vs. förväntade 310 000 nya jobb). Medelprognosen pekar mot en sysselsättningstillväxt på strax under 200 000 nya jobb i november och att arbetslösheten ligger kvar på 4,1 procent.

Nu på morgonen är det även röda siffror på de asiatiska aktiemarknaderna. Tokyobörsen är ned nästan 2 procent. Hong Kong-börsen och de kinesiska fastlandsbörserna pekar även nedåt. I skrivande stund indikerar de europeiska aktieterminerna en svag öppning. Brexit-förhandlingarna är i fokus. Tidigare i veckan verkade det som att parterna närmade sig en uppgörelse kring villkoren för utträdet ur unionen, men torypartiets nordirländska koalitionspartner satte sig på tvären. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,45% -0,37% -1,97% -0,29% -1,61%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
-1,04% -0,84% -0,53% -0,90%

Uppgifter per klockan 08:29

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.