Amerikanska skattereformer och Riksbanken i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Sverige: Riksbanken (ons), konjunkturbarometern (tor)

New York-börsen steg till nya rekordnivåer under fredagen, efter att republikanerna presenterade sitt slutgiltiga skatteförslag. Två tidigare osäkra senatorer meddelade även att de tänker rösta för reformen, som bland annat sänker företagsskatten från 35 procent till 21 procent. En omröstning väntas i mitten av veckan. Kongressen måste även hantera skuldtaket som tidigare i december förlängdes till och med den 22 december.

På onsdag lämnar Riksbanken årets sista räntebesked. I november steg inflationen åter upp till 2-procentsmålet. Marknadens medelprognos pekar mot att styrräntan lämnas oförändrad på -0,50 procent, där den har legat sedan inledningen av 2016. Stödköpsprogrammet av obligationer, som har löpt under tre år, tar slut vid årsskiftet. Frågan är om Riksbanken kommer att förlänga köpen eller inte? SEB:s enkät bland investerare visade att 22 procent tror att Riksbanken annonserar nya stödköp medan 41 procent spår att Riksbanken nöjer sig med att återinvestera kuponger och förfall. På torsdag publiceras även konjunkturbarometern, som låg kvar på höga nivåer föregående månad.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp drygt 1,5 procent medan de kinesiska börserna är mixade. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna uppåt. Under fredagens EU-toppmöte gav medlemsländerna klartecken om att gå vidare till nästa steg av Brexit-förhandlingarna, som avser övergångsperioden och den framtida relationen. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,58% 0,90% 1,55% 0,07% 1,00%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,84% 0,65% 0,31% 0,68%

Uppgifter per klockan 08:26

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.