Centralbanker i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollan
  • Sverige: KPI (tis)
  • USA: Federal Reserve (ons)
  • Europa: ECB och Bank of England (tor)

New York-börsens breda index S&P500 steg 0,55 procent under fredagen. Jobbsiffrorna från U.S. Bureau of Labor Statistics visade att sysselsättningen ökade med 228 000 nya jobb – något starkare än förväntade 200 000. Arbetslösheten var oförändrad på 4,1 procent medan den genomsnittliga timlönen steg 2,5 procent i årstakt.

På tisdag publiceras svenska inflationssiffror. Riksbankens senaste prognos pekar mot att inflationstakten sjunker från 1,8 till 1,7 procent. Från juli till september låg inflationen över 2-procentsmålet. På onsdag lämnar Federal Reserve räntebesked. Marknaden räknar med att den amerikanska centralbanken höjer styrräntan. I samband med mötet släpps även nya ekonomiska prognoser. Sedan i slutet av föregående år har Federal Reserve höjt räntan tre gånger. På torsdag väntar även räntebesked från ECB och Bank of England. ECB förlängde tidigare under hösten stödköpen till september 2018 men drog ned på takten från 60 till 30 miljarder per månad. Under veckans möte förväntas ECB avvakta då inflationen fortsatt ligger en bra bit under målet. Marknaden räknar inte heller med några förändringar från Bank of England.

Nu på morgonen pekar de kinesiska och japanska aktiemarknaderna uppåt. I natt lanserades en Bitcoin-termin på Chicagobörsen. Det är den första Bitcoin-relaterade produkten som handlas på en reglerad marknad i USA. I skrivande indikerar de europeiska aktieterminerna en positiv börsöppning. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,49% 0,55%  0,56%  0,98%  1,02%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 0,20%  0,56%  1,37%  0,17%

Uppgifter per klockan 08:23

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.