Nordkorea till vinter-OS

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan

New York-börsens breda index S&P500 steg till nya rekordnivåer under måndagen medan storbolagsindexet Dow Jones stängde strax under nollstrecket. Det nya året inleddes med uppgångar på andra sidan Atlanten. Enligt CNBC såg de amerikanska aktiemarknaderna den starkaste inledningen på året sedan 2006. Senare i veckan startar rapportsäsongen för det fjärde kvartalet.

På fredag väntar även både svenska och amerikanska inflationssiffror. Riksbankens senaste prognos pekar mot att inflationstakten (KPIF) är oförändrad på 2,0 procent, medan marknadens förväntningar verkar ligga något lägre. Medelförväntningarna indikerar att den amerikanska inflationstakten ligger kvar kring 1,7 procent.

Nu på morgonen är de japanska och kinesiska aktiemarknaderna uppåt. Nordkorea kommer att skicka en trupp, högt uppsatta personer som åskådare samt en hejarklack till vinter-OS i Sydkorea. Uppgifterna presenterades efter att Syd- och Nordkorea idag höll sina första formella samtal på över två år. Sydkoreas förhandlare föreslog även framtida militära och humanitära förhandlingar, uppger nyhetsbyrån AFP.

I skrivande stund är de europeiska aktieterminerna mixade kring nollan. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och utblick för 2018.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,05% 0,17%  0,57%  0,16%  0,37%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 0,05%  0,33%  0,01%  -0,03%

Uppgifter per klockan 08:22

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.