Nya rekord på Wall Street

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna mixade kring nollan

New York-börsen klättrade till nya rekordnivåer under tisdagen. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,41 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,13 procent. Sedan årsskiftet har S&P och Dow ökat 2,91 respektive 2,70 procent. Enligt CNBC har S&P500 än så länge sett den starkast inledning på året sedan 1987. Senare i veckan inleds rapportsäsongen för det fjärde kvartalet.

På fredag väntar både svenska och amerikanska inflationssiffror. Riksbankens senaste prognos pekar mot att inflationstakten (KPIF) är oförändrad på 2,0 procent, medan marknadens förväntningar verkar ligga något lägre. Medelförväntningarna indikerar att den amerikanska inflationstakten ligger kvar kring 1,7 procent.

Nu på morgonen är Tokyobörsen och en rad andra asiatiska börser ned. De kinesiska aktiemarknaderna pekar dock uppåt. Under gårdagen meddelade Bank of Japan att de minskat köpen av långa obligationer, vilket lyft yenen. Oljepriset fortsatte stiga under den asiatiska handelssessionen, Brent-oljan noteras över 69 USD/fatet. I skrivande stund är de europeiska aktieterminerna mixade kring nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och utblick för 2018.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,41% 0,13%  -0,26%  0,24%  0,54%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 -0,14%  0,63%  0,36%  -0,14%

Uppgifter per klockan 08:23

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.