Så påverkas du av flexpension

Flexpension är en kollektivavtalad förmån för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv. Nu senast var det Almega som slöt ett avtal för sina medlemmar inom tjänstesektorn som trädde i kraft den 1 november. Flexpension innebär två saker för dig som arbetstagare – din arbetsgivare betalar in en extra premie till din tjänstepension och du ges möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern. Men är det så enkelt?

Både ja och nej. Vi börjar med att titta på deltidspensionspremien som innebär att en extra summa sätts av till din tjänstepension om du är mellan 25 och 65 år. Premien uppgår 2017 till mellan 0,2 procent och 1,7 procent av den pensionsmedförande lönen och tas från det totala löneökningsutrymmet som bestäms på kollektivavtalsnivå. Indirekt kan det alltså innebära att du får en ökad avsättning till din tjänstepension istället för en högre lön. Premien kommer successivt att höjas för varje år tills dess att den uppgår till 2 procent.

Enligt Anders Jonsson, finansiell rådgivare på Max Matthiessen, är det bra att behovet av ökade pensionsavsättningar har hamnat i fokus och positivt att fack och arbetsgivare tar sitt ansvar. Men han påpekar samtidigt att möjligheten att avstå från lön i syfte att öka pensionsavsättningarna redan finns idag, om än på individnivå, genom så kallad löneväxling. Han menar också att löneväxling på kollektivnivå kanske inte är lämpligt för alla.

– Vi avråder ju individer som tjänar under 8,07 inkomstbasbelopp från att löneväxla, eftersom det är taket för intjäning till den allmänna pensionen. Om avsättningen till flexpensionen begränsar utrymmet för löneförhöjningar kanske det vore bättre om individen fått välja att ta ut detta i form av höjd lön? Sedan handlar det självklart om vad man gör med sin lön. Att ha ett långsiktigt sparande är viktigt oavsett vilken nivå det sker på.

Inom exempelvis Almegaavtalet, finns möjligheten att avstå flexpension. Där är det upp till varje företag att bestämma om du som medarbetare ska få avstå en ökad premieinsättning mot en högre lön. Men systemet är komplext och medför en rad andra frågetecken. Du blir exempelvis garanterad en lön som motsvarar den aktuella avsättningsnivån men därefter är det upp till företaget om framtida höjningar i deltidspensionspremien ska tillfalla dig eller företaget.

Den andra delen inom flexpension, som är helt fristående från deltidspensionspremien, gäller rätten att gå ner i arbetstid vid 60 till 62 års ålder beroende på vilket avtal du tillhör. Visst kan det vara mycket värt att kunna trappa ner när man närmar sig pensionsåldern men det innebär också vissa ekonomiska konsekvenser utöver lönebortfallet. En förkortad arbetstid kan påverka din tjänstepension, den allmänna pensionen och andra försäkringar som exempelvis ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. Det är också värt att känna till att en nedtrappning av arbetstid enbart kan göras i pensioneringssyfte och att sysselsättningsgraden ändras permanent.

Så ta reda på exakt vad som gäller för det specifika avtalet du tillhör och på din arbetsplats. Om du är osäker, prata med din HR-chef eller kontakta oss på Max Matthiessen så hjälper vi dig.