Kongressen klubbar igenom skattereform

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna kring nollan
  • Sverige: Riksbanken lämnade räntan oförändrad, konjunkturbarometern, kl. 9:00

New York-börsen stängde strax under nollstrecket, efter att kongressen slutligen klubbade igenom skattereformen, som bland annat sänker bolagsskatten från 35 procent till 21 procent. Skattereformer har stått högt upp på republikanernas önskelista under en längre tid. Löften om lägre företagsskatter är även en av de faktorer som lyft börsen sedan valet. Än kan dock inte republikanerna ta jullov, imorgon löper nämligen det federala skuldtaket ut.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på -0,50 procent vid gårdagens möte. Räntebanan förändrades inte heller och Riksbanken räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 2018 för att under senare delen av 2019 passera nollstrecket. Den senaste tiden har inflationen legat kring 2-procentsmålet. Enligt Riksbankens bedömning måste penningpolitiken fortsatt vara expansiv om inflationen ska ligga kvar kring målet. Stödköpsprogrammet utökades inte men direktionen beslutade om att i förtid inleda återinvesteringar, för de obligationer som förfaller under 2019, under början av 2018. I enligt med tidigare beslut kommer nettoköpen uppgå till 290 miljarder kronor vid årsskiftet. Riksbanken räknar med dämpade bostadsinvesteringar efter prisfallet men bedömer att effekten för BNP-tillväxten kommer att motverkas av ökad efterfrågan från utlandet. Senare på morgonen publiceras även konjunkturbarometern, som låg kvar på höga nivåer föregående månad.

Nu på morgonen är det svagt röda siffror på Tokyobörsen medan de kinesiska marknaderna pekar något uppåt. Bank of Japan genomförde, i enlighet med förväntningarna, inga förändringar vid dagens räntebesked. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna kring nollan. Idag är det regionalval i Katalonien, efter att Madrid-regeringen avsatte den separatistiska ledningen i Barcelona tidigare under året. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,11% -0,08%  -0,11%  0,40%  0,54%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
 0,05%  -0,80%  -0,16%  -0,06%

Uppgifter per klockan 08:29

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.