Wall Street vände uppåt

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • Sverige: KPI, kl. 9:30
  • USA: KPI, kl. 14:30

New York-börsen vände uppåt under torsdagen och noterade nya rekordnivåer. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,81 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,70 procent. Marknaden inväntar kvartalsrapporterna för de sista kvartalet 2017. Under gårdagen släpptes bland annat Delta Air Lines rapport som var starkare än väntat. Högre oljepriser lyfte även marknaden. Under onsdagen backade de amerikanska aktiemarknaderna efter rapporter om att Kina överväger att trappa ned sina köp av amerikanska statsobligationer. Inledningen på året har varit stark och sedan årsskiftet är S&P500 upp 3,51 procent i lokal valuta.

Idag väntar både svenska och amerikanska inflationssiffror. Riksbankens senaste prognos pekar mot att inflationstakten (KPIF) är oförändrad på 2,0 procent, medan marknadens förväntningar verkar ligga något lägre. Medelförväntningarna indikerar att den amerikanska inflationstakten ligger kvar kring 1,7 procent.

Nu på morgonen är det röda siffror på Tokyobörsen medan de kinesiska aktiemarknaderna är upp något. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna uppåt. Under gårdagen stärktes euron efter att ECB:s protokoll var något hökaktigare än väntat. I Tyskland har Angela Merkels CDU och CSU ännu inte nått en uppgörelse angående regeringssamarbetet med SPD, trots deadlinen som var satt till midnatt, rapporterar nyhetsbyrån TT. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och utblick för 2018.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,81% 0,70% -0,24% 0,12% 0,90%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,34% 0,05% 0,44% 0,28%

Uppgifter per klockan 08:26

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.