Marknaderna under press

Veckobetraktelser

  • Volatiliteten lever
  • Takten i ränteuppgången skapar oro

Rörelserna i marknaderna får nog de flesta att längta till helg och bort från blickande skärmar som ena stunden uppvisar branta fall för att några minuter senare vända tvärt upp. Utvecklingen har inneburit ett antal rekord, men inte de mest önskvärda. Under måndagen noterade Dow Jones index tillfälligt den största nedgången någonsin i antal punkter, 1 500. Nikkei index i Tokyo föll handlöst och uppvisade en nedåtrörelse i antal punkter som inte upplevts sedan 1990. Medan volatiliteten i form av VIX-index under tisdagskvällen nådde den högsta nivån sedan aktiemarknaderna bottnade under finanskrisen i mars 2009!

 

Veckans händelseförlopp sammanfattat  

Fallen inleddes under fredagseftermiddagen i förra veckan, i och med den amerikanska sysselsättningsstatistiken och den något högre noteringen för löneinflationen. Det här fick den amerikanska tioåringen att skjuta i höjden med tydliga fall i aktiemarknaderna, om än relativt kontrollerat i det skedet. Måndagsutvecklingen blev däremot något annat när de amerikanska indexen föll handlöst under den sista timmen av handel och VIX-index sköt i taket. CNBC låg konstant efter i sin uppdatering och på Twitter varnades för att svara i telefon – ”it could be your margin call….” (finanshumor). Paniken i marknaden var påtaglig och fallen tillskrevs bland annat algoritmhandlade produkter och det faktum att en betydande del av marknaden var positionerade för fallande volatilitet och inte stigande via olika produkter som fullkomligt krossades i marknadsrörelserna. Volymerna som noterades i marknaderna var de högsta sedan det amerikanska presidentvalet i november 2016 och de har förblivit på den höga sidan hela veckan med rekordutflöden ur amerikanska aktiefonder som resultat.

Tisdagen innebar en viss andningspaus, om än under förhöjd volatilitet. Onsdagen uppvisade den största vändningen (inget gott tecken) i marknaden från gröna till röda siffror sedan augusti 2015 allt eftersom den amerikanska tioåringen återigen tog sig tillbaka till 2,85 procent. En nivå som alltjämt står sig även i skrivande stund. Budgetöverenskommelsen som presenterades av majoritetsledare McConnell under onsdagskvällen med ökade utgifter om 300 miljarder USD gav vidare bränsle till ränteuppgången, då det hela lär finansieras via nya obligationer. Torsdagshandeln medförde nya fall och de amerikanska marknaderna är nu ned över tio procent sedan toppen och är officiellt inne i vad som tekniskt kallas ”correction territory”.

Fredagen uppvisar återigen en slagig handel och det är säkert få som är sugna på att ta risk över helgen, vilket innebär att volatiliteten lär bestå ett tag till innan marknaderna hittar något att ta fasta på.

 

Centralbankerna reagerar med lugn  

Reaktionen bland centralbankerna till veckans berg-och-dalbana är i detta läget en axelryckning och det gemensamma budskapet kan sammanfattas till att ”lite volatilitet är hälsosamt för marknaderna”. Tonen har överlag varit åt det hökaktiga hållet, vilket vidare givit stöd till räntorna på uppsidan. Synen är att den fundamentala bilden inte har förändrats utan ekonomin fortsätter att stärkas även om flertalet Fed-ledamöter inte med säkerhet kan säga att de ser en stigande inflation i närtid.

Nästa vecka väntar den amerikanska inflationsstatistiken för januari, vilken kommer vara i marknadens fokus. Där en starkare siffra än väntat med största sannolikhet kommer ge vidare bränsle till volatiliteten med risk för nya nedgångar medan en siffra i linje med eller svagare än förväntat bör leda till det omvända.

 

Fundamentalt oförändrat läge, men försiktighet är att föredra    

Att de amerikanska aktieindexen har fallit över tio procent innebär egentligen bara att de är tillbaka på nivåerna i december, medan OMXS30 i Stockholm har reverserat nedåt något mer i termer av tid och vid 1520 befinner sig på augustinivåerna. Förutsatt att fallen inte blir utdragna, vilket skulle kunna få makroekonomiska effekter så som dämpad konsumtionsvilja bland annat, är en tillbakagång egentligen sund om än inte i denna våldsamma form. Värderingarna har uppenbart behövt en korrigering då speciellt de amerikanska marknaderna efter avslutningen på förra året och inledningen på detta år sprungit iväg för mycket.

Rent fundamentalt har inget förändrats som skulle leda till de sista dagarnas utveckling. Det handlar mer om att marknaden under en alltför lång tid uppvisat en avsaknad av oro vilket i kombination med en lång uppgång utan nämnvärda korrigeringar medför en förhöjd nervositet där psykologin tar överhanden. Det faktum att kreditmarknaderna inte har reagerat negativt i samma utsträckning med vidare spreadar som följd vilket de tenderat att göra historiskt, säger också något om att detta inte är fundamentalt drivet i detta läge. Det är inte själva nivån på den amerikanska räntan som skrämmer, utan takten den rör sig uppåt och den eventuella risken att Fed ligger efter kurvan och därmed tvingas agera kraftfullare och snabbare än marknaden förväntat sig.

Det fundamentala ger fortsatt stöd för aktier, även om volatiliteten lär bestå ett tag till innan detta har verkat ut i marknaderna. Vi håller alltjämt en positiv syn på aktier, men ser fog för att ha en mer försiktig vy på avkastningspotentialen framöver. Något som vi gav uttryck för i vår utblick för 2018.

 

Jon Arnell

Max Matthiessen Värdepapper AB

 

 

 

 

 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.