Riksbanken, bostadspriser och amerikansk inflation i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna över nollstrecket
  • Japan: BNP för Q4
  • Sverige: HOX-index (kl. 9:00), Riksbanken (kl. 9:30)
  • Eurozonen: BNP (kl. 11:00)
  • USA: KPI (kl. 14:30)

New York-börsen avslutade tisdagens handelssession en bit över nollstrecket. Det var den tredje dagen i rad som Wall Street stärktes. Storbolagsindexet Dow Jones steg 0,16 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 0,26 procent. Föregående vecka sjönk de båda indexen 5,2 procent, mot bakgrund av att marknaden ställde om till högre marknadsräntor samtidigt som volatiliteten var hög. Idag väntar amerikanska inflationssiffror (KPI), som marknaden kommer att följa noga givet den senaste tidens fokus på stigande marknadsräntor. Föregående månad steg kärninflationen från 1,7 till 1,8 procent.

Senare på morgonen publiceras både HOX-index och Riksbankens räntebesked. I december fortsatte bostadspriserna nedåt, enligt HOX-index. I riket som helhet backade priserna 2,0 procent och på tre och tolv månaders sikt har priserna fallit 7,8 respektive 2,5 procent. Möjligen väntar en tillfällig återhämtning inför att ytterligare amorteringskrav införs i början på mars. Samtidigt pekar många mot att utbudet av nybyggda lägenheter kommer att vara fortsatt stort under året och en tillfällig uppgång bör nog inte tolkas som ett trendbrott. Marknaden väntar sig inte att Riksbanken rör räntan vid dagens möte, utan fokus kommer att ligga på huruvida ränteprognosen justeras. I december räknade Riksbanken med att höja räntan i mitten av året för att under senare delen av nästkommande år passera nollstrecket.

Nu på morgonen pekar de kinesiska aktiemarknaderna uppåt. Tokyobörsen tyngs dock av en högre valuta mot dollarn. Tillväxten saktade in till 0,5 procent under det fjärde kvartalet, att jämföra med 2,2 procent föregående kvartal. Det var det åttonde kvartalet i rad som japans ekonomi växte, en svit som landet inte lyckats leverera på decennier. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna över nollstrecket. På förmiddagen publiceras även BNP för Eurozonen, det tidigare flash-estimatet pekade mot att ekonomin växte 2,5 procent under 2017. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
0,16% 0,26% -0,43% 0,46% 1,82%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX CAC40 FTSE100 EURO STOXX
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,59% -0,09% 0,50% 0,51%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.