Bostadspriser och inflationssiffror i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna något under nollstrecket
  • USA: Vita huset vill införa nya tullar mot Kina
  • Sverige: HOX-index, kl. 9:00, KPI-index, kl. 9:30

New York-börsen föll under gårdagen mot bakgrund av nya protektionistiska förslag från Vita huset, vilket pressade IT-sektorn. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,68 procent medan det bredare indexet S&P500 sjönk 0,64 procent.

Nyhetssidan Politico rapporterade först att Trump föregående vecka avisade handelsministerns förslag på tullar mot Kina omfattande 30 miljarder USD som för lågt. Senare under dagen rapporterade nyhetsbyrån Reuters att administrationen förbereder riktade tullar mot kinesiska varor till ett värde av 60 miljarder USD, främst mot teknikprodukter och telekom.

Nyhetssidorna dominerades även av att Trump meddelade att Rex Tillerson lämnar utrikesministerposten. I media har det sedan en bra tid tillbaka florerat rykten och spekulationer om att Tillerson var på väg ut, efter en rad uppmärksammade meningsskiljaktigheter mellan ministern och presidenten. Ersättaren Mike Pompeo, som varit CIA-chef sedan januari 2017, har tidigare lyfts fram som en av lågoddsarna bland potentiella efterträdare.

Den amerikanska inflationssiffran utvecklades i linje med marknadens förväntningar med en kärninflationstakt (KPI) på 1,8 procent.

Senare på morgonen väntar både svenska inflationssiffror och bostadsprisindex. Föregående månad indikerade HOX-index större prisuppgångar än väntat i januari. Samtidigt har många aktörer räknat med en tillfällig återhämtning, efter höstens prisfall, inför att ytterligare amorteringskrav infördes i början på mars. Föregående månad överraskade inflationssiffran på nedsidan. Marknadens medelprognos pekar mot att inflationstakten (KPIF) är oförändrad på 1,7 procent. Imorgon släpps även Prosperas rapport över inflationsförväntningarna.

Veckan avslutas med inflationsstatistik för Eurozonen på fredag. Det tidigare flash-estimatet indikerade att kärninflationen var oförändrad på 1,0 procent i februari.

Nu på morgonen är det röda siffror på de asiatiska börserna mot bakgrund av Vita husets tullplaner. I skrivande stund ligger de europeiska aktieterminerna något under nollstrecket. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,68% -0,64% -0,87% -0,57% -1,31%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX 30 CAC40 FTSE100 EURO STOXX50
Frankfurt Paris London Eurozonen
-0,13% -0,26% -0,16% 0,00%

Uppgifter per klockan 08:25

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.