Amerikansk inflation i fokus

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Euro Stoxx-terminen över nollan
  • USA: KPI, kl. 13:30

New York-börsen inledde måndagens handelssession uppåt men stängde under nollstrecket mot bakgrund av kvardröjande oro för handelskrig. Storbolagsindexet Dow Jones backade 0,62 procent medan det bredare indexet S&P500 sjönk 0,13 procent. Den tekniktunga Nasdaq-börsen steg däremot 0,36 procent. Idag på eftermiddagen släpps amerikanska inflationssiffror, vilket kan vara intressant att följa mot bakgrund av den senaste tiden fokus på stigande inflationsförväntningar och marknadsräntor. Marknaden räknar med att kärninflationen (KPI) är oförändrad på 1,8 procent.

Imorgon väntar både svenska inflationssiffror och bostadsprisindex. Föregående månad indikerade HOX-index större prisuppgångar än väntat i januari. Samtidigt har många aktörer räknat med en tillfällig återhämtning, efter höstens prisfall, inför att ytterligare amorteringskrav infördes i början på mars. Föregående månad överraskade inflationssiffran på nedsidan. Marknadens medelprognos pekar mot att inflationstakten (KPIF) är oförändrad på 1,7 procent. På torsdag släpps även Prosperas rapport över inflationsförväntningarna.

Veckan avslutas med inflationsstatistik för Eurozonen på fredag. Det tidigare flash-estimatet indikerade att kärninflationen var oförändrad på 1,0 procent i februari.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp 0,66 procent medan det är röda siffror på de kinesiska aktiemarknaderna. I skrivande stund pekar Eurostoxx-terminen något uppåt. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter och veckobetraktelser.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
-0,62% -0,13% 0,66% -0,46% -0,28%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX 30 CAC40 FTSE100 EURO STOXX50
Frankfurt Paris London Eurozonen
0,05% 0,21% -0,17% 0,15%

Uppgifter per klockan 08:28

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.