Rekyl på Wall Street

Morgonrapport, Makro & Marknad

  • Aktieterminerna pekar uppåt
  • Sverige: Konjunkturbarometern, kl. 9:00

New York-börsen rekylerade under måndagen mot bakgrund av medieuppgifter om att Kina planerar eftergifter mot USA för att undvika ett handelskrig. Storbolagsindexet Dow Jones steg 2,84 procent medan det bredare indexet S&P500 ökade 2,72 procent. Enligt uppgifter i Financial Times har Kina erbjudit sig att köpa mer datachip från USA i syfte att sänka handelsöverskottet. The Wall Street Journal rapporterade även att de två länderna diskuterar åtgärder för att öppna upp den kinesiska marknaden.

Senare på morgonen publiceras konjunkturbarometern för mars. I februari backade barometern – likt föregående fyra månader – men den låg kvar på en nivå som signalerar att läget i svensk ekonomi är starkare än normalt. På torsdag väntar PCE-index från USA, som föregående månad indikerade en oförändrad inflationstakt på 1,5 procent. På skärtorsdagen är det även halvdag på Stockholmsbörsen och under långfredagen är det stängt på flera av de stora börserna.

Nu på morgonen är Tokyobörsen upp över 2,5 procent. De kinesiska marknaderna pekar även uppåt. Bortsett från handelsdispyten toppas nyhetssidorna av (officiellt obekräftade) rapporter om att Kim Jong-Un är på besök i Kina, inför kommande toppmöten med Sydkorea och USA. Europa inväntar även Rysslands motdrag efter att EU tillsammans med USA utvisat en rad ryska diplomater. I skrivande stund pekar de europeiska aktieterminerna uppåt. För vidare information om utvecklingen på marknaden, se Max Matthiessens placeringsutsikter.

Börser – Föregående stängning i USA och utvecklingen i Asien under morgonen

Dow Jones S&P500 NIKKEI 225 SHANGHAI HANG SENG
New York New York Tokyo Shanghai Hong Kong
2,84% 2,72% 2,65% 0,60% 0,91%

Futures – Europeiska aktieterminer i skrivande stund

DAX 30 CAC40 FTSE100 EURO STOXX50
Frankfurt Paris London Eurozonen
1,81% 0,55% 0,52% 1,44%

Uppgifter per klockan 08:26

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.