Hållbarhet som hörnsten för Sweco

Bild: Viktoria Gårdö, pensions- och försäkringsspecialist på Sweco Sverige. Foto: Kristina Sahlén

FÖRETAGSPROFILEN. Förtroende, proaktivitet och transparens är ledorden för Swecos nya samarbetsavtal med Max Matthiessen.

Konsultföretaget Swecos verksamhet går ut på att tillsammans med kunderna planera och utforma framtidens städer och samhällen. År 2016 gick företaget ut i en upphandling med målet att hitta en modern, flexibel och transparent lösning för sina pensions- och försäkringsförmåner för sina 5 800 medarbetare i Sverige.

– Vi hade haft samma försäkringsmäklare i många år och såg behovet av att analysera och inventera vilka avtal vi hade. Jag satte samman ett pensionsråd som samlade både HR och ekonomi och tillsammans skapade vi en överblick över vilka lösningar vi betalade för – och vilka vi saknade, säger Viktoria Gårdö, pensions- och försäkringsspecialist på Sweco Sverige.

EFTER ATT HA VÄGT för- och nackdelar med olika leverantörsmodeller valde Sweco att gå ut med en anbudsförfrågan till två olika mäklarhus. Att det blev Max Matthiessen som gick vinnande ur striden förklarar Viktoria Gårdö med tre ord:

– Förtroende, proaktivitet och transparens. Det var de tre ledorden vi hade för upphandlingen. Det handlar om att vi ville ha fullt förtroende för vår leverantör, en proaktiv lösning som tar hänsyn till att omvärlden hela tiden förändras och, inte minst, full transparens – så att vi vet vad vi betalar för och varför. Det fick vi i och med valet av Max Matthiessen. Avtalet ger Sweco Sveriges medarbetare tillgång till ett fullödigt tjänsteutbud med både personlig rådgivning och digitala lösningar, bland annat i form av Max Matthiessens digitala rådgivningstjänst Advice4Life och den personanpassade applikationen Mina Sidor. Även en frivillig gruppförsäkring, sjukvårdsförsäkringar för chefer och utlandsförsäkringar ingår i paketet.

– Dessutom ser vi till att vi får administrativ hjälp och bättre faktureringsmöjligheter än tidigare. Vi har också avtalat att Max Matthiessen ska uppdatera innehållet kontinuerligt, så att tjänsterna hela tiden ligger i fas med förändringarna på pensions- och försäkringsmarknaden, säger Viktoria Gårdö.

”Det här är viktigt för oss: vi ställer höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners.”

EN VIKTIG HÖRNSTEN i samarbetet med Max Matthiessen var att det ska återspegla koncernens hållbarhetsengagemang. Därför utvecklade man tillsammans Sweco Framtid – ett placeringspaket med tre olika risk- och investeringsinriktningar som alla har fokus på hållbart sparande.

– Det här är viktigt för oss: vi ställer höga hållbarhetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners, och då är det naturligt att även våra pensionslösningar ska bygga på hållbarhet. Nu får alla våra medarbetare gedigen information om hur de kan placera  hållbart. Intresset för det här är både stort och växande – och inte bara för hållbara placeringar utan för pensioner och sparande överlag, förklarar Viktoria Gårdö.

I SLUTÄNDAN RÄKNAR SWECO med att det nya samarbetsavtalet ska leda till mer pengar i plånboken – för alla medarbetare.

– Det var vår målsättning från starten: att trygga högre pensioner och ett kvalitetssäkrat tjänsteutbud för våra anställda. Allt det uppnår vi nu, både genom lägre avgifter och en ökad kunskap och medvetenhet. En tydlig förbättring är också att vi får en mycket grundligare uppföljning efter varje rådgivning. Det blir en extra trygghet för de anställda, säger Viktoria Gårdö och tillägger att fördelarna också spiller över på Sweco som arbetsgivare i stort:

– Vi har en leverantör som vi tror på, som ser Swecos vision och som hjälper oss att hålla koll på kostnaderna. I förlängningen bidrar det till att vi kan ha en nivå på våra förmåner och verktyg som gör oss till en attraktiv arbetsplats på en extremt konkurrensutsatt marknad. Vi får en styrka som bidrar till att vi både kan behålla våra medarbetare – och rekrytera nya.


KORT OM SWECO

  • Sweco Sverige har 5 800 medarbetare. Därutöver lokal närvaro i 14 länder i Europa samt Kina.
  • Totalt har bolaget 14 500 medarbetare globalt.
  • I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inomarkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem samt it för samhällsutveckling och industri.

TEXT: TOBIAS HAMMAR